TAILIEUCHUNG - THƯƠNG HIỆU: CÀNG CẠNH TRANH CÀNG PHẢI CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên gia thiết kế Hoa Kỳ Richard Moore là người đã viết cho nhà quản lý và doanh nhân Việt Nam cuốn sách Thương hiệu dành cho nhà lãnh đạo được phát hành vào đầu tháng 12/2003. Sau đây là nội dung chi tiết của buổi trò chuyện giữa báo Sài Gòn Tiếp Thị và ông R. Moore. | THƯƠNG HIỆU CÀNG CẠNH TRANH CÀNG PHẢI CHUYÊN NGHIỆP Chuyên gia thiết kế Hoa Kỳ Richard Moore là người đã viết cho nhà quản lý và doanh nhân Việt Nam cuốn sách Thương hiệu dành cho nhà lãnh đạo được phát hành vào đầu tháng 12 2003. Sau đây là nội dung chi tiết của buổi trò chuyện giữa báo Sài Gòn Tiếp Thị và ông R. Moore. SGTT Qua hai cuộc hội thảo gặp hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam ông có thấy tín hiệu lạc quan nào trong việc xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp ở Tp. HCM và Hà Nội R. Moore Có chứ. Tôi thấy có phản hồi rất tốt thể hiện qua những bản tin và thông tin đại chúng những lời mời tôi tiếp tục đào tạo thêm về thương hiệu và qua việc một số công ty hiện đã cam kết lập ngân sách đầu tư để nhằm làm rõ và củng cố thương hiệu của họ. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy họ nhận thức được giá trị của thương hiệu quan trọng đến mức nào. Tuy nhiên những tín hiệu đầy hứa hẹn này chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể của năm vừa qua. Tôi đã quan sát cách nhìn nhận của các Doanh nghiệp về truyền thống marketing suốt hơn 10 năm qua và tôi thấy rõ ràng sự thay đổi to lớn trong nhận thức về giá trị của thương hiệu. Lý do thì có nhiều trong đó có lý do cạnh tranh khốc liệt khi đi cùng với AFTA do sự chuẩn bị thỏa mãn gia nhập WTO và do thương hiệu Việt Nam ngày càng được giới thiệu ra thị trường thế giới. Quan trọng hơn cả là do gần đây có một làn sóng thông tin tương đối ổn định về tầm quan trọng của thương hiệu xuất phát từ những lãnh đạo Nhà nước và các tổ chức như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Câu lạc bộ Hàng Việt Nam chất lượng cao từ báo chí và các chương trình đào tạo ở Đại học. Làn sóng này đồng thời cũng xuất phát từ những nỗ lực đi tiên phong của bản thân một số thương hiệu sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu của họ ví dụ như Trung Nguyên. SGTT Ông có lợi khuyên hay gợi ý gì về việc xây dựng một đội ngũ các nhà chuyên nghiệp về thương hiệu cho Việt Nam R. Moore Như tôi đã cố gắng thể hiện trong cuốn sách Thương hiệu .