TAILIEUCHUNG - Tham khảo về các ứng viên tuyển dụng

ìm hiểu thông tin tham khảo về các ứng viên thông qua các quan hệ của họ trong những công việc trước đây là việc làm quan trọng trong quá trình tuyển dụng, giúp doanh nghiệp chọn “đúng người đúng việc”. Thế nhưng không ít doanh nghiệp cho rằng việc này chỉ mất thời gian mà không có tác dụng gì. Theo các chuyên gia về tuyển dụng, trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể phạm phải một số sai lầm sau đây. 1. Cho rằng những thông tin xấu đồng nghĩa với rắc rối. Nếu doanh nghiệp phát hiện. | Tham khảo về các ứng viên tuyển dụng Tìm hiểu thông tin tham khảo về các ứng viên thông qua các quan hệ của họ trong những công việc trước đây là việc làm quan trọng trong quá trình tuyển dụng giúp doanh nghiệp chọn đúng người đúng việc . Thế nhưng không ít doanh nghiệp cho rằng việc này chỉ mất thời gian mà không có tác dụng gì. Theo các chuyên gia về tuyển dụng trong trường hợp này doanh nghiệp có thể phạm phải một số sai lầm sau đây. 1. Cho rằng những thông tin xấu đồng nghĩa với rắc rối. Nếu doanh nghiệp phát hiện ra rằng ứng viên là một người hay có ý kiến thì đó có thể là một điều tốt nếu doanh nghiệp muốn thay đổi không khí trầm lắng hiện tại và khuyến khích sự sáng tạo trong tổ chức. Các chuyên gia cho rằng những tín hiệu xấu có thể chỉ là kết quả của những xung đột cá nhân chứ chưa đủ căn cứ để kết luận rằng ứng viên có thành tích làm việc không tốt. Vì vậy khi nhận được những thông tin xấu về ứng viên doanh nghiệp cần phải xác minh lại những thông tin đó. 2. Vừa phỏng vấn vừa lấy thông tin tham khảo. Nếu phỏng vấn một ứng viên và cảm thấy thích người đó bạn sẽ không thể hiện được tính khách quan khi nói chuyện với người ở chỗ làm cũ của ứng viên để tìm hiểu thường đặt những câu hỏi sao cho có thêm nhiều thông tin tốt về ứng viên . 3. Đặt những câu hỏi quá trực tiếp. Những câu hỏi như Anh hoặc chị có thể nêu giùm những điểm yếu của người nhân viên cũ ấy sẽ làm cho người được hỏi cảm thấy lúng túng và có thể từ chối trả lời. Thay vào đó hãy hỏi Anh hoặc chị nghĩ rằng tôi cần phải đào tạo thêm cho nhân viên ấy những gì . Nên đặt những câu hỏi mở hơn là những câu hỏi đóng để người được hỏi cảm thấy thoải mái. 4. Tìm hiểu thông tin tham khảo quá trễ. Lấy thông tin tham khảo thường là một trong những bước sau cùng trong quá trình tuyển dụng nhưng không nên làm việc này quá muộn. Tốt nhất là lấy thông tin tham khảo ngay khi doanh nghiệp đã rút ngắn danh sách ứng viên cho đợt phỏng vấn lần thứ hai. 5. Sử dụng những mối quan hệ tham khảo do chính ứng viên cung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN