TAILIEUCHUNG - Quy trình tám bước để đánh giá năng lực hiệu quả

Không có một cách đúng duy nhất nào để tiến hành đánh giá hiệu suất làm việc. Hầu hết các công ty đều có một tập hợp các quy trình được đề xuất, và mọi cấp dưới đều trình bày khó khăn khác nhau cho người quản lý phụ trách việc đánh giá. Tuy nhiên, việc đánh giá hiệu quả nhìn chung thường bao gồm tám bước sau đây và được giải quyết theo thứ tự. Bước 1: Chuẩn bị Như bất kỳ hoạt động nào khác, việc đánh giá năng lực thực hiện cũng cần phải có sự chuẩn. | Quy trình tám bước để đánh giá năng lực hiệu quả Không có một cách đúng duy nhất nào để tiến hành đánh giá hiệu suất làm việc. Hầu hết các công ty đều có một tập hợp các quy trình được đề xuất và mọi cấp dưới đều trình bày khó khăn khác nhau cho người quản lý phụ trách việc đánh giá. Tuy nhiên việc đánh giá hiệu quả nhìn chung thường bao gồm tám bước sau đây và được giải quyết theo thứ tự. Bước 1 Chuẩn bị Như bất kỳ hoạt động nào khác việc đánh giá năng lực thực hiện cũng cần phải có sự chuẩn bị của tất cả mọi người từ nhà quản lý cấp cao đến nhân viên mọi cấp bậc. Công việc sẽ chẳng thể hoàn thành nếu mọi người bước vào cuộc họp đánh giá mà không phản ánh được những gì đã xảy ra trong suốt thời gian vừa qua. Chúng ta hãy xem xét nhân viên trước. Điều quan trọng là phải cho phép nhân viên tham gia vào mọi giai đoạn của quy trình đánh giá để hai bên đều hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra. Một trong những cách tốt nhất để làm điều này là đề nghị nhân viên hoàn tất một bản tự đánh giá. Trong nhiều trường hợp phòng quản lý nguồn nhân lực sẽ cung cấp một biểu mẫu đánh giá phục vụ cho mục đích này. Biểu mẫu đó nêu rõ các mục tiêu của nhân viên cũng như cách hành xử và chức năng công việc liên quan đến các mục tiêu đó. Những mục tiêu này đã được lập cùng nhân viên ngay từ khi bắt đầu quy trình đánh giá như đã được trình bày trong chương 1. Trong bản tự đánh giá nhân viên sẽ đánh giá hiệu suất làm việc của mình căn cứ trên mục tiêu. Nếu phòng quản lý nguồn nhân lực không cung cấp mẫu này bạn có thể đặt những câu hỏi sau đây để nhân viên trả lời trong bản tự đánh giá của mình Bạn đạt được mục tiêu của mình đến mức độ nào Những chỉ tiêu nào bạn đã vượt nếu có Những mục tiêu nào bạn đang khó khăn để đạt được Điều gì ngăn cản sự tiến bộ của bạn trong việc đạt được các mục tiêu này thiếu đào tạo nguồn lực không đủ chỉ đạo sai của cấp quản lý các vấn đề khác Việc tự đánh giá có hai lợi ích chính. Thứ nhất việc đánh giá sẽ thu hút sự tham gia của nhân viên. Sự tham gia ấy sẽ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    11    0    25-11-2020
3    7    0    25-11-2020
12    13    0    25-11-2020
TÀI LIỆU HOT