TAILIEUCHUNG - Luận văn - Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55

Tham khảo luận văn - đề án luận văn - hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện x55 , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tận dụng công nghệ tay nghề và thiết bị sẵn có Xí nghiệp đã mạnh dạn tổ chức sản xuất các đồ dùng học cụ cho nhà trường và các trung tâm thể thao trong và ngoài quân đội như: Cầu môn bóng đá tiêu chuẩn, Cầu môn bóng đá mini, Cầu môn bóng rổ, xà kép tăng giảm theo tiêu chuẩn Liên Xô, Xà đơn tăng giảm, cột bóng chuyền tăng giảm, xà lệch tăng giảm, bàn bóng chân gấp có bánh xe đẩy kiểu Nhật, bàn bóng chân gỗ, cột nhảy cao, cột cầu lông, cầu thăng bằng, tạ đẩy, tạ đĩa, ghế trọng tài bóng chuyền. Xuất hàng tại chỗ có khi còn tổ chức vận chuyển và lắp ghép tận chân công trình của khách hàng, ngoài ra xí nghiệp còn tham gia phục vụ các ngày hội thao lớn của quân đội, liên doanh làm cán chổi, bàn ghế cho nhà trường, tủ, dụng cụ cho cán bộ nghỉ hưu. Vì vậy, mặt hàng đã được mở rộng, khách hàng ngày càng tăng. Doanh thu hàng năm tăng từ 300triệu (1991) lên đến 1,3tỷ-1,5tỷ. Thu nhập của người lao động ngày càng tăng từ (1993) lên (1995) và đến nay đã đạt bình quân , đời sống vật chất tinh thần ngày càng cải thiện.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN