TAILIEUCHUNG - Quản lý công việc theo cá nhân

x Một trong những vấn đề hàng đầu của các nhà quản lý nhân sự là họ phải quản lý công việc theo từng cá nhân. Mỗi nhân viên có một thế giới quan riêng, cá tính riêng và có những đòi hỏi khác nhau mà một nhà quản lý cần xử lý. Có người thích được tự mình hoàn thành công việc. Có người cảm thấy thất vọng nếu không được nhà quản lý quan tâm. Có người lại thích tán dương. Song cũng có những người chỉ muốn người khác ngầm biểu lộ sự cám ơn. Hiểu nhân viên. | Quản lý công việc theo cá nhân Một trong những vấn đề hàng đầu của các nhà quản lý nhân sự là họ phải quản lý công việc theo từng cá nhân. Mỗi nhân viên có một thế giới quan riêng cá tính riêng và có những đòi hỏi khác nhau mà một nhà quản lý cần xử lý. Có người thích được tự mình hoàn thành công việc. Có người cảm thấy thất vọng nếu không được nhà quản lý quan tâm. Có người lại thích tán dương. Song cũng có những người chỉ muốn người khác ngầm biểu lộ sự cám ơn. Hiểu nhân viên qua những câu hỏi Trong quản lý nhân sự nguyên tắc hãy cư xử với người khác theo cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình là đơn giản. Với nguyên tắc này thì một cậu bé 4 tuổi có thể tặng mẹ nhân sinh nhật của mẹ cậu ta một chiếc xe hơi đồ chơi vì chính cậu rất thích món quà đó. Những nhà quản lý giỏi cư xử với mỗi nhân viên tùy theo cách làm nhân viên đó thích trên cơ sở tìm hiểu từng nhân viên. Dĩ nhiên mọi người đều phải tuân thủ những nguyên tắc cư xử chung nhưng đối với từng con người cụ thể thì ta phảivận dụng một cách linh hoạt. Nhưng từ đây ta phải đặt câu hỏi làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu riêng của từng nhân viên Giải pháp đơn giản là hỏi. Bạn hãy hỏi từng nhân viên về mục đích làm việc của họ. Trên cương vị hiện tại thì họ cần nhắm đến mục tiêu gì. éối với họ thì điều gì được xem là thành công. Có vấn đề cá nhân nào cần trình bày với sếp và họ có muốn báo cáo những tiến bộ của mình hay không. Bạn cũng có thể đánh giá cá tính nhân viên bằng những câu hỏi như anh có thích được khen ngợi không Ai là người mà anh nể nhất Trong mối quan hệ với cấp trên thì anh cảm thấy thế nào Trong công việc anh có cần người giúp đỡ không Ai là người hỗ trợ tốt nhất cho anh trong công việc Cũng cần tìm hiểu xem điều gì được nhân viên của bạn coi là một phần thưởng xứng đáng trong công việc. Những thông tin này cần được lưu trữ thành phiếu theo dõi nhân viên hay là lưu trữ thành file hồ sơ riêng của từng công ty. Bây giờ đến một công việc quan trọng hơn đó là bạn cần làm thế nào với các nhân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN