TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 204

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 204', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nếu thấy plug-in nào mà bạn đã làm đủ file không hiện ra coi lại có sai ở điểm nào không cả dấu phẩy cũng phải thật đúng khoảng cách như nếu bạn ghi quá gần nhau là không được hay Sourcediskfiles phải có ngoặc 2 bên là ghi thiếu 1 bên là SourcediskFiles cũng không được. Trong cửa sổ plug- ing này bạn có thể chọn enable disable khi thấy cần config cấu hình refresh cập nhật edit chỉnh sửa kiểm tra file INF của từng plug-in add thêm remove bỏ plug-in ấy đi help trợ giúp . 3 Sau khi kiểm ra xong các plug-in ấn vào close để đóng xem plugin ra ngoài ấn build nó bắt đầu làm ra file ISO khá nhanh từ 5-7 phút là xong. Bạn dùng bất cứ chương trình ghi ISO ghi ra đĩa CD BartPE tự boot . Phải chọn lại trong BIOS setup máy tính First boot device là CDROM thay vì Floppy Disk. 4 Trong trường hợp bạn bổ sung lại thiếu đi 1 file nào đó trong file INF đã yêu cầu hoặc điều tên file sai Pebuilder sau cùng sẽ báo có bao nhiêu lỗi error ở trên cùng và không làm ra được file giúp bạn . Bạn phải ấn tiếp ngày 1 trong 2 nút đi qua phải hay qua trái coi cái sai này nằm ở plugin nào và bạn exit thoát ra xoá ngay thư mục BartPE đã hiếu file đi và bổ sung file và làm ra một pebuilder mới lần nữa. 5 Bạn phải thấy có hoạt động của Build scriptr trước khi hoàn tất việc làm ra ISO nhằm tạo ra INF cachel làm boot nhanh hơn sửa file INF cho thêm các dấu phẩy vào CopyFiles DelFiles mới cập nhật driver phần cứng thành công trong đĩa XPE. V Thành công làm nhưng giờ đây phải làm sao làm ra đĩa XPE tuyệt diệu Nếu bạn mơí làm ra mới là nữa chặng đường vì BartPE ngoài giao diện xấu thiếu nhiều chức năng bạn phải gắng thêm tí nữa là làm ra đĩa XPE XPE tuy chỉ là 1 plugin của BartPE nhưng điểm đặc biệt nhất làm vô cùng khó và bạn thật là kiên nhẫn tìm ra đủ các file đòi hỏi cho 10 file INF của nó có đến hàng 500 files mà bạn phải tìm ra . Đa số các file này bạn có thể tìm ra trong system32 Windows XP hoặc bung file và . Nhưng cũng có