TAILIEUCHUNG - Công nghệ Sản xuất giống bào ngư vành tai

Bào ngư vành tai (Haliotis diversicolor) là loài động vật thân mềm một vỏ (Gastropoda), được nuôi ở nhiều nước trên thế giới. Ở miền Bắc Việt Nam, loài bào ngư H. diversicolor phân bố nhiều ở Quảng Ninh, Hải Phòng. | 1 V r l Á . Á 1 A A 1 J Công nghệ Sản xuât giông bào ngư vành tai Nguồn Bào ngư vành tai Haliotis diversicolor là loài động vật thân mềm một vỏ Gastropoda được nuôi ở nhiều nước trên thế giới. Ở miền Bắc Việt Nam loài bào ngư H. diversicolor phân bố nhiều ở Quảng Ninh Hải Phòng. Trong tự nhiên bào ngư đẻ vào tháng 10 11 nhiệt độ nước từ 24-260C độ mặn 30-32 phần ngàn. Nuôi vỗ đàn bố mẹ Nuôi vỗ có thể làm cho bào ngư đẻ nhiều lần trong năm. Các cá thể có kích thước 7-10cm trọng lượng từ 50-100g không dập vỡ tuyến sinh dục phát triển ở giai đoạn 3 được lựa chọn và nuôi vỗ ở điều kiện nước chảy tràn nhiệt độ 28300C độ mặn 30-320 00. Thức ăn sử dụng nuôi vỗ là các loài rong biển như rong câu Gracilavia sp và rong mơ Sargassum hoặc có thể sử dụng thức ăn nhân tạo dạng viên sản xuất tại Ôxtrâylia. Kích thích cho đẻ và ương nuôi ấu trùng Dùng đèn cực tím và hệ thống nước chảy để kích thích bào ngư đẻ trứng và phóng tinh. Tỷ lệ đực cái là 3 7 thu trứng bằng các túi lưới thực vật phù du kích thước mắt lưới 60mm. Trứng sau khi thụ tinh được lọc và chuyển sang bể ấp với mật độ 10-15 tế bào ml. Trứng nở thành ấu trùng Trochophora sau 24 giờ. Sau 36 giờ xuất hiện ấu trùng Veliger. ấu trùng có vỏ và bơi lội tự do nhờ những tiêm mao. Chăm sóc và quản lý bể ương nuôi Thay nước bể nuôi 100 và vệ sinh bể hằng ngày có thể bổ sung tảo làm thức ăn cho bào ngư giống. Thu ấu trùng bám Sau 4 đến 5 ngày ấu trùng Veliger chuyển sang dạng sống bám mất dần khả năng bơi lội. Thả những tấm PVC trên đó có tảo diatom làm thức ăn cho ấu trùng. ấu trùng thường bám hết sau 5-6 ngày vỏ phát triển sau 15 ngày có thể quan sát thấy bằng mắt thường. Thức ăn cho ấu trùng ở giai đoạn này là các loài tảo diatom bám đáy như Navicula Nitschia. Nuôi thành con giống Thời gian từ ấu trùng thành con giống kéo dài từ 60-90 ngày con giống đạt kích thước vỏ 1-1 5cm là có thể đưa ra nuôi trong môi trường tự nhiên. Viện Nghiên cứu NTTS

TỪ KHÓA LIÊN QUAN