TAILIEUCHUNG - Nhiễu thông tin trong cuộc họp

Chức năng của các cuộc họp ban là truyền đạt thông tin và phát ngôn về những kế hoạch của công ty. Nhưng đôi khi các cuộc họp này bị nhiễu thông tin hơn là thực hiện tốt chức năng của nó? Tại sao lại như vậy? Chức năng của các phòng ban là nhằm giúp các thành viên tiếp cận được nhiều thông tin về nhau, khi những ban này không thực hiện đầy đủ chức năng của mình đã gây ra không ít vấn đề. Tôi đã quan sát các cuộc họp ban của 1/5 số công ty của. | Nhiêu thông tin trong cuộc họp Chức năng của các cuộc họp ban là truyền đạt thông tin và phát ngôn về những kế hoạch của công ty. Nhưng đôi khi các cuộc họp này bị nhiễu thông tin hơn là thực hiện tốt chức năng của nó Tại sao lại như vậy Chức năng của các phòng ban là nhằm giúp các thành viên tiếp cận được nhiều thông tin về nhau khi những ban này không thực hiện đầy đủ chức năng của mình đã gây ra không ít vấn đề. Tôi đã quan sát các cuộc họp ban của 1 5 số công ty của Mỹ và có những cuộc phỏng vấn lãnh đạo để hiểu tại sao chức năng thông báo thông tin và phát ngôn của các phòng ban lại bị sao lãng. Có hai trở ngại lớn làm nhiễu nguồn thông tin từ phía các nhà lãnh đạo. Thứ nhất mặc dù một cuộc họp ban được coi như cuộc họp của một nhóm người nhưng thực chất cuộc họp này chỉ có hai nhóm giám đốc và quản lý. Theo như quan sát các giám đốc chỉ dành 15 thời gian họp để làm công việc tương tác còn lại là dành cho những nhà quản lý cấp dưới. Chính vì vậy cách họ tiếp nhận thông tin tiếp thu ý kiến của những người khác cũng không mang tính trực tiếp và chỉ mang tính chọn lọc không đầy đủ. Thứ hai lãnh đạo giữ trọng trách kép rất khó khăn giám sát và cố vấn. Họ quản lý những vấn đề vĩ mô và bảo đảm sự đồng thuận khi thực hiện việc quản lý chiến lược. Họ có những bước đi thận trọng bởi họ đang đảm bảo vai trò của hai vị trí và phải hợp tác với nhau trong việc thực hiện chúng. Bởi vì sự đóng góp của những nhà quản lý có thể bị mọi người xem là họ đang phân quyền hơn là tiến hành một trong hai chức năng chính điều này khiến cho việc truyền đạt thông tin có tính chất mở của những nhà quản lý -tư vấn này bị gượng ép. Tôi nhận thấy rằng nhiều lãnh đạo đưa ra những lời chỉ trích dè dặt về những ý kiến đe dọa sự cân bằng giữa hai chức năng mà họ đang đảm nhận thậm chí là không đưa ra nhận xét gì để tránh mâu thuẫn. Hai nguyên nhân trên dẫn đến tình trạng lãnh đạo thường không đề cập tới vấn đề đặt và định quyền hạn trong các buổi họp ban mà để đến khi cuộc họp kết thúc vì khi đó

TỪ KHÓA LIÊN QUAN