TAILIEUCHUNG - Người thường và nhân tài

Thời gian gần đây, nhân tài là một đề tài nóng được bàn thảo ở rất nhiều nơi. Các nhà quản lý bàn luận nhiều về việc tìm kiếm nhân tài, phát hiện nhân tài, thu hút nhân tài, giữ chân nhân tài thậm chí là đào tạo nhân tài Trong khi đó việc dùng người “bình thường” lại ít được bàn bạc. Chuyện này dễ quá chăng? Hay là họ không đáng để các “sếp” bàn bạc? Xin bắt đầu câu chuyện bằng lời cảnh báo của một vị đại thần với vua Quang Trung: “Hoàng đế sẽ thất. | Người thường và nhân tài Thời gian gần đây nhân tài là một đề tài nóng được bàn thảo ở rất nhiều nơi. Các nhà quản lý bàn luận nhiều về việc tìm kiếm nhân tài phát hiện nhân tài thu hút nhân tài giữ chân nhân tài thậm chí là đào tạo nhân tài. Trong khi đó việc dùng người bình thường lại ít được bàn bạc. Chuyện này dễ quá chăng Hay là họ không đáng để các sếp bàn bạc Xin bắt đầu câu chuyện bằng lời cảnh báo của một vị đại thần với vua Quang Trung Hoàng đế sẽ thất bại vì không biết dùng người thường . Khi còn làm việc trong một công ty nước ngoài có lần tôi đã tiến cử một ứng viên sáng giá cho chức trưởng phòng kỹ thuật. Nhưng rồi vị giám đốc đã từ chối với lý do nếu bố trí một người quá tài như vậy vào vị trí trên anh ta không những không phát huy được khả năng mà còn tạo ra những vấn đề mà người kém hơn sẽ không gặp phải. Với vị trí này công ty chỉ cân người có trình độ học vấn kỹ năng thích hợp. Người thường không dùng được sao dùng nổi người tài Dù có thể làm mích lòng một số lãnh đạo nhưng cũng xin mạo muội nhận xét đa phân những kêu ca về thiếu nhân tài là do sự bất lực của các vị lãnh đạo. Thực tế đã cho thấy việc thiếu nhân tài không bao giờ là nguyên nhân thất bại của các vị lãnh đạo có bản lĩnh. Đại đa số các doanh nghiệp đều bắt đâu công việc với những người thường chứ không phải người tài. Ngay cả người đứng đâu hoặc sáng lập ra doanh nghiệp họ chỉ được công nhận là người tài sau khi đã thành công cùng với những người thường. Vậy nên bản lĩnh đâu tiên mà một lãnh đạo cân có là cùng với những người thường đưa doanh nghiệp đi lên chứ không phải trông chờ vào người tài mà phát triển. Nhu câu về nhân tài thường xuất hiện khi doanh nghiệp tổ chức gặp những vấn đề nan giải bế tắc. Nhưng thử hỏi một môi trường mà người thường còn chưa thấy thỏa mãn thì sao thu hút được người tài Và liệu nhân tài có phải là giải pháp không Thực tế cho thấy là những vấn đề khó khăn trong doanh nghiệp phải được mọi người nhận thức và quyết tâm thực hiện mới có thể giải quyết vài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN