TAILIEUCHUNG - Mở rộng thương hiệu sao cho tốt?

Mở rộng thương hiệu thực sự là một chiến lược nguy hiểm. Nếu làm không tốt chiến lược mở rộng thương hiệu thì thương hiệu cốt lõi (core brand) của bạn cũng sẽ gặp khó khăn. Và ngược lại, nếu bạn làm tốt, mở rộng thương hiệu sẽ góp phần không nhỏ vào tài sản thương hiệu vốn có. | Mở rộng thương hiệu sao cho tốt Mở rộng thương hiệu thực sự là một chiến lược nguy hiểm. Nếu làm không tốt chiến lược mở rộng thương hiệu thì thương hiệu cốt lõi core brand của bạn cũng sẽ gặp khó khăn. Và ngược lại nếu bạn làm tốt mở rộng thương hiệu sẽ góp phần không nhỏ vào tài sản thương hiệu vốn có. Nói một cách dễ hiểu mở rộng thương hiệu cũng giống như cách bạn tận dụng tài sản thương hiệu vốn có để bán thêm những sản phẩm và dịch vụ mới ví dụ như quần áo chơi golf của Nike giày của Oakley máy quay phim kỹ thuật số của Sony và quần áo của Evian. Mặc dù lợi ích của việc theo đuổi chiến lược mở rộng thương hiệu bạn có thể dễ dàng nhận thấy như phát huy được tài sản thương hiệu vốn có giúp doanh nghiệp phát triển và củng cố vững chắc hơn những thuộc tính của thương hiệu cốt lõi. tuy nhiên nếu thương hiệu mở rộng không thích hợp với thương hiệu cốt lõi thì doanh nghiệp cũng sẽ gặp không ít rắc rối như thương hiệu mới không tận dụng được tiềm lực sẵn có của thương hiệu cốt lõi và như thế sẽ dễ thất bại trong chiến lược phát triển hoặc thương hiệu cốt lõi ban đầu sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Muốn mở rộng thương hiệu thành công phụ thuộc vào phần mở rộng đó có phù hợp hay đồng nhất với giá trị cốt lõi của thương hiệu hay không. Nhưng thường những nhà quản lý lại hay áp đặt quan điểm của mình trong việc mở rộng thương hiệu. Cách nhìn nhận của họ về thương hiệu thường đối nghịch với lại người tiêu dùng. Hơn thế nữa những nhà quản lý hầu như không đánh giá cao và hiểu được những nhận định của người tiêu dùng về phần mở rộng của thương hiệu. Vì vậy họ rất khó có thể xem xét tất cả mọi khía cạnh mà người tiêu dùng cho là thích hợp để mở rộng thương hiệu. Khi xem xét mở rộng thương hiệu có 4 đặc điểm sau cần lưu ý Thích hợp relevance bạn phải xem xét phạm vi mà những đặc tính attributes của thương hiệu cốt lõi có liên quan hoặc ảnh hưởng đến thương hiệu mở rộng. Ví dụ như 1 đặc tính cốt lõi của thương hiệu Starbucks rõ ràng có liên quan đến doanh thu của sản phẩm cà phê .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG