TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - LÀM ĐẤT VÀ LÊN LUỐNG ĐỂ GIEO TRỒNG RAU, HOA (2 tiết )

HS biết được mục đích va cách làm đất, lên luống để trồng rau, hoa. -Sử dụng được cuốc, cào để lên luống trồng rau, hoa (Trong điều kiện ttrường có đất thực hành). -Có ý thức làm việc cẩn thận, đảm bảo an toàn lao động. II/ Đồ dùng dạy- học: -Tranh minh hoạ về: Luống trồng rau, hoa. -Vật liệu và dụng cụ: +Mảnh vườn trường đã được cuốc đất lên. +Cuốc, cào, thước dây, cọc tre hoặc gỗ . | LÀM ĐẤT VÀ LÊN LUỐNG ĐỂ GIEO TRỒNG RAU HOA 2 tiết I Mục tiêu -HS biết được mục đích va cách làm đất lên luống để trồng rau hoa. -Sử dụng được cuốc cào để lên luống trồng rau hoa Trong điều kiện ttrường có đất thực hành . -Có ý thức làm việc cấn thận đảm bảo an toàn lao động. II Đồ dùng dạy- học -Tranh minh hoạ về Luống trồng rau hoa. -Vật liệu và dụng cụ Mảnh vườn trường đã được cuốc đất lên. Cuốc cào thước dây cọc tre hoặc gỗ . III Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ồn định 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới -Chuấn bị đồ dùng học tập. a Giới thiệu bài Làm đất và lên luống để gieo trồng rau hoa. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dẫn tìm hiểu mục đích và cách làm đất. Mục đích làm đất -GV nêu vấn đề Thế nào là làm đất Vì sao phải làn đất trước khi gieo trồng Làm đất tơi xốp có tác dụng gì Người ta tiến hành làm đất bằng công cụ nào -GV nhận xét và kết luận Làm đất trước khi gieo trồng nhằm làm cho đất tơi xốp hạt nảy mầm được dễ dàngvà tạo điều kiệncho cây phát triển tốt làm -Là cuốc hoặc cày lật đất lên sau đó làm đất nhỏ tơi xốp dễ gieo trồng. -Vì đất nhỏ và tơi xốp mới gieo trồng được. -Làm cho đất có nhiều không khí hạt dễ nảy mầm và giúp cho rễ cây dễ hút nước chất dinh dưỡng. -Cuốc cày vồ đập đất bừa. sạch cỏ dại cây không bị cỏ dại hút tranh chất dinh dưỡng và che lấp ánh sáng. Các bước thực hiện -GV đặt câu hỏi và yêu cầu HS nêu các bước trong thực tế Khi làm đất người ta thực hiện những công việc nào Người ta tiến hành làm đất bằng những công cụ nào -GV nhận xét và nhắc lại. Hoạt động 2 GV hướng dẫn HS thao tác kỹ thuật lên luống. - GV hỏi Tại sao lại lên luống trước khi gieo trồng rau hoa Người ta lên luống để trồng loại cây rau hoa nào -GV cho HS nhắc lại cách sử dụng -Cuốc cày lật đất lên sau đó làm nhỏ bằng vồ đập đất hoặc bừa. -Bằng cuốc cày vồ đập đất bừa. -Lên luống để tưới nước tháo nước rau hoa không chịu được ngập úng khô hạn đi lại chăm sóc được dễ dàng. -Rau cải cà chua su