TAILIEUCHUNG - Bệnh lây từ tôm chân trắng sang tôm sú

Bệnh do virus gây hoại tử cơ (infectious myonecrosis virus - IMNV) trên tôm chân trắng Litopenaeus vannamei có biểu hiện là đục phần cơ đuôi lan ra toàn thân (ảnh). Tôm mắc bệnh này hoạt động lờ đờ rồi chết. Tỉ lệ tôm chết có thể lên đến 40-60% trong ao nhiễm. | r 1 1 J A J V 1 J J r Bệnh lây từ tôm chân trăng sang tôm sú Nguồn Bệnh do virus gây hoại tử cơ infectious myonecrosis virus - IMNV trên tôm chân trắng Litopenaeus vannamei có biểu hiện là đục phần cơ đuôi lan ra toàn thân ảnh . Tôm mắc bệnh này hoạt động lờ đờ rồi chết. Tỉ lệ tôm chết có thể lên đến 40-60 trong ao nhiễm. Sự phổ biến của bệnh này ở Brazil gây ra tổn thất đáng kể. Chỉ riêng năm 2003 Brazil đã thiệt hại 20 triệu USD. Những triệu chứng giống như bệnh do IMNV cũng có thể thấy khi tôm gặp những yếu tố môi trường không thuận lợi như thiếu dưỡng khí mật độ nuôi cao hoặc những thay đổi đột ngột của nhiệt độ và độ mặn. Các nghiên cứu thực nghiệm gần đây của nhóm Tang ctv 2007 cho thấy bệnh do IMNV từ tôm chân trắng có thể gây cho tôm sú Penaeus monodon và một loài tôm chân trắng khác là Litopenaeus stylirostris. Trong ba loài thì tôm chân trắng bệnh chủ tự nhiên của IMNV dễ cảm nhiễm và có tỉ lệ chết cao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN