TAILIEUCHUNG - Xi phông góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thuỷ sản

Nhiều hộ nuôi tôm công nghiệp ở huyện Trần Văn Thời áp dụng biện pháp xi phông để xử lý chất thải trong ao nuôi, nâng năng suất tôm nuôi bình quân của hộ lên 8 tấn/ha. Việc hút bùn và các chất lắng đọng khác ở đáy ao nuôi tôm, còn được người nuôi tôm gọi là xi phông. | Xi phông góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thuỷ sản Nguồn Nhiều hộ nuôi tôm công nghiệp ở huyện Trần Văn Thời áp dụng biện pháp xi phông để xử lý chất thải trong ao nuôi nâng năng suất tôm nuôi bình quân của hộ lên 8 tấn ha. Việc hút bùn và các chất lắng đọng khác ở đáy ao nuôi tôm còn được người nuôi tôm gọi là xi phông. Thường sau 2-3 tháng thả tôm nuôi khi đáy ao tích tụ nhiều chất thải các yếu tố môi trường có dấu hiệu vượt ngưỡng cho phép trong ao nuôi thì có thể tiến hành xi phông đáy ao. Để xi phông người nuôi tôm sử dụng những đoạn ống PVC dùng trong ngành cấp nước có đường kính khoảng 10 cm nối với nhau thành dụng cụ có hình chữ T. Ở đoạn thẳng đầu chữ T có chiều dài khoảng 01m được khoan nhiều lỗ nhỏ đường kính mỗi lỗ nhỏ hơn kích cỡ tôm đang nuôi trong ao. Phần cuối chữ T được đấu nối vào đầu hút nước của bơm ly tâm xem ảnh . Mục đích của việc gắn dụng cụ hình chữ T vào bơm ly tâm là để hút bùn và các chất thải theo hàng lối đồng thời tránh cho tôm bị hút vào bơm ly tâm. Khi bơm ly tâm hoạt động bùn và các chất thải theo các lỗ nhỏ trên đoạn đầu chữ T đến bơm ly tâm sau đó thoát ra ngoài theo ống thoát nước của bơm ly tâm. Lợi ích của xi phông là cơ bản loại trừ được nguồn gốc phát sinh chất độc trong ao tôm bùn và các chất tích tụ khác hạn chế sử dụng trực tiếp hoá chất trong ao nuôi tôm nâng năng suất tôm nuôi đơn giản dễ làm giá thành thấp có thể kéo dài thời gian nuôi để thu hoạch tôm vào thời điểm có giá bán cao. Trong quá trình xi phông cần hạn chế sự xáo trộn đáy ao mỗi ngày chỉ xi phông một phần khu vực chất thải tập trung nhiều nhằm hạn chế khí độc phát sinh gây ảnh hưởng đến tôm nuôi. Để việc xi phông được thuận tiện người nuôi tôm cần thiết kế ao nuôi và bố trí quạt nước sao cho chất thải gom vào một vài vị trí nhất định trong ao. Sau khi xi phông bơm nước đã qua xử lý ở ao lắng vào ao nuôi tôm để bù đắp lại lượng nước đã thoát ra ngoài trong quá trình xi phông. Các chất thải ra từ ao tôm phải được đưa vào nơi chứa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN