TAILIEUCHUNG - Đề tài về: 'Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang'

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra với sự cạnh tranh gắt. Trước ngưỡng cửa hội nhập, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh, chiến lược thị trường và chiến lược cạnh tranh một cách đúng đắn và sáng tạo sao cho phù hợp với khả năng của doanh nghiệp, với thực tế của thị trường. Điều đó đã minh chứng rằng marketing là công cụ quan trọng nhất của doanh nghiệp,. | Chuyên đề tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra với sự cạnh tranh gay gắt. Trước ngưỡng cửa hội nhập các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh chiến lược thị trường và chiến lược cạnh tranh một cách đúng đắn và sáng tạo sao cho phù hợp với khả năng của doanh nghiệp với thực tế của thị trường. Điều đó đã minh chứng rằng marketing là công cụ quan trọng nhất của doanh nghiệp là chìa khoá vàng giúp các doanh nghiệp giải quyết mọi vấn đề. Với các hệ thống chính sách hiệu quả marketing không chỉ giúp cho các nhà sản xuất kinh doanh lựa chọn đúng phương án đầu tư tận dụng triệt để thời cơ kinh doanh mà còn giúp họ xây dựng chiến lược cạnh tranh. Sử dụng các vũ khí cạnh tranh có hiệu quả nhất nhằm nâng cao uy tín chinh phục khách hàng tăng cường khả năng cạnh tranh thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu và phân tích marketing ở doanh nghiệp trong thời gian thực tập ở Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Bắc Giang em đã quyết định chọn đề tài Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang để làm chuyên đề tốt nghiệp. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở lý luận chuyên ngành tìm hiểu thực tế phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty đã chỉ ra ưu điểm cũng như nguyên nhân sinh ra tình trạng đó để từ đó có định hướng hoàn thiện nó. Giới hạn nghiên cứu Do hạn chế về thời gian cũng như năng lực trình độ có hạn nên đề tài em chỉ nghiên cứu phạm vi dưới góc độ tiếp cận của môn học marketing chuyên ngành. 1 Chuyên đề tốt nghiệp Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu em cố gắng vận dụng nguyên lý cơ bản của tư duy đổi mới phương pháp tiếp cận hệ thống lôgic và lịch sử vừa nhằm phân tích biện chứng mục tiêu nghiên cứu vừa đặt nó vào trong môi trường kinh doanh của công ty. Với mục đích nghiên cứu phương pháp và giới hạn nghiên cứu trên em .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN