TAILIEUCHUNG - Các phương pháp đa truy cập

Trong thông tin di động, cần phải điều tiết càng nhiều người sử dụng càng tốt trên các nguồn tần số giới hạn | : các phương pháp đa truy nhập Người thực hiện: Nguyễn Đức Hiếu Lớp :ĐT2-K48 : các phương pháp đa truy nhập Trong thông tin di động, cần phải điều tiết càng nhiều người sử dụng càng tốt trên các nguồn tần số giới hạn Trong mạng thông tin, để tiết kiệm tài nguyên ,người ta thường sử dụng phương pháp để nhiều thuê bao cùng sử dụng chung một kênh truyền,việc nhiều thuê bao cùng sử dụng chung kênh truyền người ta gọi là đa truy nhập hiện nay có rất nhiều phương pháp đa truy nhập như TDMA,FDMA,CDMA,CSMA,ALOHA : TDMA(time division multiple access) là phương pháp đa truy nhập phânchia theo thời gian Người sử dụng dùng chung một sóng mang và trục thời gian được chia thành nhiều khoảng nhỏ(gọi là các khe thời gian_TS_time slot) một kênh thông tin sẽ chiếm toàn bộ dải thông W của đường truyền trong một khoảng thời gian nhất định trên tổng số thời gian cuộc gọi được thực hiện và lặp lại theo chu kỳ nhất định. : TDMA(time division multiple access) Có 2 phương pháp ghép kênh phân chia theo thời gian cơ bản : -ghép xen bit(bit -by- bit): lấy tất cả các bit cùng tên của các kênh nhánh ghép lại với nhau thành một nhóm. tốc độ bit mỗi kênh nhánh là v = 8b/T­f ,ghép 4 kênh nhánh lại thành một kênh duy nhất thì tốc độ bit sẽ là v’ = 32b/Tf ưu điểm của phương pháp này là cấu trúc khung độc lập,dung lượng bộ nhớ yêu cầu thấp,tuy nhiên bên thu sẽ tách kênh phức tạp và chậm . -ghép xen byte/ghép từ (word-by-word):dòng số đầu ra của bộ ghép kênh sẽ gồm một chuỗi các từ mã của các kênh nhánh được sắp xếp liên tiếp. đặc điểm : dung lượng bộ nhớ yêu cầu cao,và bên thu phải đồng bộ chính xác. : TDMA(time division multiple access) Một loại hình ứng dụng TDMA phổ biến nhất là hệ thống GSM trong thông tin di động GSM là một hệ thống thông tin số của Châu Âu sử dụng hệ thống TDMA với cấu trúc khe thời gian sao cho tạo nên được sự linh hoạt trong truyền thoại, số liệu và thông tin điều khiển. Hệ thống GSM sử dụng băng tần (890 - 915) MHz để truyền dẫn tín hiệu từ máy di động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN