TAILIEUCHUNG - Cách tạo chữ ký Flash

Tài liệu học về cách tạo chữ ký flash dành cho những bạn học đồ họa thiết kế tham khảo học tập và thực hành. | Ixịiịi Mở Adobe Flash lên ở đây dung Scrip Vào File - Save hoặc Ctrl S để lưu lại Giao diện ban đầu sẽ như thế khoanh tròn đỏ cho phép chỉnh sửa màu sắc và size của bức ảnh Chọn công cụ có hình chữ T để type text có thể chọn font chữ và size cùng các hiệu ứng như trong word ở phần bên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN