TAILIEUCHUNG - Luận văn - CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

Tham khảo luận văn - đề án luận văn - cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Việc tài trợ của Nhà nước đối với các hoạt động thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ là rất cần thiết. Cần coi đây là sự hỗ trợ, trợ cấp xuất khẩu nhưng được các nước công nhận trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Các hoạt động tiếp thụ, xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm rau quả xuất khẩu là rất quan trọng và cần thiết bởi lẽ bản thân các chủng loại các sản phẩm này tuy thế giới có nhu cầu rất lớn nhưng lại không dễ bán vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ con người nên khách hàng thường tìm hiểu rất sâu, lựa chọn kỹ càng trước khi mua. Do đó nếu phó mặc cho doanh nghiệp lo toan chịu mọi chi phí liên quan thì họ sẽ đuối sức không chịu nổi, xuất phát từ nhu cầu đó hàng năm Nhà nước cần giành một số tiền nhất định trợ giúp các hoạt động này bằng cách miễn giảm chi phí mà các doanh nghiệp phải trả khi thuê gian hàng giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ triển lãm tổ chức ở trong nước, các chi phí liên quan tới việc trưng bày sản phẩm, một phần chi phí thuê gian hàng hội chợ triển lãm tổ chức ở nước ngoài, chi phí về thông tin thị trường do các cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức xúc tiến thương mại cung cấp.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN