TAILIEUCHUNG - Suất vốn đầu tư tầng hầm

Muốn xác định vốn đầu tư cho xây dựng nhà chung cư 18 tầng trong đó có 16 tầng nhà và 02 tầng hầm, theo công văn số 208/BXD-VP ngày 19/02/2009 thì suất vốn đầu tư cho 1m2 sàn nhà 16 tầng là đ nếu có xây thêm 2 tầng hầm thì nhân k=1,14 thì vốn đầu tư được tính | 1)Suất vốn đầu tư tầng hầm Kính gửi Viện Kinh tế Xây dựng. Tôi có vướng mắc trong quá trình tham khảo tập Suất vốn đầu tư, kính gửi Viện xem xét: - Suất vốn đầu tư nhà chung cư cao 16 tầng là đ, chưa có xây dựng tầng hầm. - Vậy tôi muốn tính Tổng mức đầu tư cho nhà chung cư 16 tầng + 02 tầng hầm thì tính ra sao (tổng cộng 18 tầng)? Vì hiện nay tôi hiểu có 3 cách tính: + Cách 1: DTXD 16 tầng x x 1,44 + Cách 2: DTXD 18 tầng x x 1,44 + Cách 3: (DTXD 16 tầng x x 1,44) + (DTXD 02 tầng hầm x x 1,44) Như vậy cách tính nào là đúng, mong Viện trả lời sớm./. Trả lời: Viện Kinh tế Xây dựng xin trả lời như sau: Muốn xác định vốn đầu tư cho xây dựng nhà chung cư 18 tầng trong đó có 16 tầng nhà và 02 tầng hầm, theo công văn số 208/BXD-VP ngày 19/02/2009 thì suất vốn đầu tư cho 1m2 sàn nhà 16 tầng là đ nếu có xây thêm 2 tầng hầm thì nhân k=1,14 thì vốn đầu tư được tính như sau: S m2 sàn 16 tầng x đ/m2 x 1,14 + tổng CP chưa tính trong SVĐT theo mục 3 thuyết minh (trang 2) và mục c (trang 6) Phòng Kinh tế đầu tư - Viện Kinh tế Xây dựng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN