TAILIEUCHUNG - Luận văn " Các giải pháp kinh tế tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu ở Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu"

Để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh vấn đề đầu tiên mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm là sản phẩm hàng hoá đó do mình sản xuất ra được thị trường chấp nhận. Thực hiện tốt việc tiêu thụ sản phẩm không những đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp được thường xuyên liên tục mà còn là cơ sở vững chắc để doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận, không ngừng tăng vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường | Đối với nguyên vật liệu nhập ngoại, giá mua thường do bên cung cấp quyết định, nhiều khi công ty bị lâm vào tình trạng ép giá, hơn nữa còn chịu ảnh hưởng bởi sự biến động của tỷ giá hối đoái, chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ. Thực tế trong khâu thu mua nguyên vật liệu còn có tình trạng nguyên vật liệu nhập ngoại được mua về vận chuyển chậm, phải làm nhiều thủ tục do đó chi phí lưu kho, lưu bãi tăng lên. Nhiều khi công tác vận chuyển qua nhiều khâu trung gian dẫn đến chi phí thu mua cao đẩy giá nguyên vật liệu nhập kho cao. Để khắc phục tình trạng này công ty cần giám sát quản lý chặt chẽ khâu thu mua nguyên vật liệu hoặc có thể giao dịch mức thời gian cho cán bộ thu mua thực hiện tốt hơn. Măt khác, nguồn nguyên vật liệu ngoại nhập thường đòi hỏi nhiều thủ tục nhập khẩu phiền phức trong khi nguyên vật liệu trong nước thường không đáp ứng đủ yêu cầu về chất lượng, do đó công ty nên dự trữ hợp lý nguyên vật liệu ngoại nhập (tránh dự trữ nhiều quá) tránh tình trạng ngừng trong sản xuất vì thiếu nguyên vật liệu, đồng thời tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp vật tư tối ưu, tránh tình trạng bị ép giá khi nhập nguyên vật liệu, tiết kiệm được VLĐ, hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN