TAILIEUCHUNG - Doanh nhân trẻ, bạn cần gì?

Trước hết là khả năng lãnh đạo, tiếp đến là khả năng tiếng Anh, khả năng giao tiếp bằng cấp chỉ là yếu tố phụ trợ. Và hầu hết những doanh nhân thành đạt được hỏi đều cho rằng sự ra lệnh không làm nên uy tín và không phải là một yếu tố để thành công của nhà quản lý. | Doanh nhân trẻ bạn cần gì Trước hết là khả năng lãnh đạo tiếp đến là khả năng tiếng Anh khả năng giao tiếp. bằng cấp chỉ là yếu tố phụ trợ. Và hầu hết những doanh nhân thành đạt được hỏi đều cho rằng sự ra lệnh không làm nên uy tín và không phải là một yếu tố để thành công của nhà quản lý. Hoạt động trong môi trường doanh nghiệp ở châu Âu và châu Á có rất nhiều điểm chung nhưng cũng có những nét khác biệt. Không những thế ở từng nước châu Á cũng chẳng giống nhau vì nền văn hóa mỗi nước một khác. Chẳng hạn các nhà doanh nghiệp Đài Loan đánh giá rất cao sự trung thành thì ở Philipin lại coi trọng khả năng phân tích kinh nghiệm và một tấm bằng đại học loại ưu bằng cấp cao hơn càng tốt. Trong điều kiện hội nhập giữa các nền kinh tế thành thạo tiếng Anh luôn là điều quan trọng trong khi ở châu Âu điều này gần như sự đương nhiên . Việc am hiểu ngôn ngữ địa phương là rất tốt nhưng không thành một điều bắt buộc mà chỉ cần hiểu phong tục tập quán và nền văn hóa của nhau. Còn tác phong Tất nhiên là sự dễ dàng hòa đồng cởi mở linh hoạt. Để đánh giá được các phẩm chất cần có của một nhà doanh nghiệp tạp chí Kinh tế Viễn Đông đã lấy ý kiến của rất nhiều người thành đạt trong môi trường kinh doanh châu Âu về một số câu hỏi về tầm quan trọng của các phẩm chất và tổng kết như sau quan trọng nhất 100 Khả năng lãnh đạo Thành thạo tiếng Anh Khả năng giao tiếp Kinh nghiệm thương trường Khả năng truyền đạt 80 78 77 62 60 Tính sáng tạo 57 Am hiểu thị trường châu Á 56 Khả năng phân tích 55 Quan hệ xã hội 52 Sự trung thành 52 Thành thạo vi tính 44 Am hiểu thị trường thế giới 44 Kinh ngiệm làm việc với người nước ngoài 42 Biết tiếng địa phương 40 Bằng cấp 38 Các khả năng đặc biệt khác 24 Hầu hết những người được hỏi đều cho rằng sự ra lệnh không làm nên uy tín và không phải là một yếu tố để thành công của nhà quản lý. Bạn muốn trở thành người lãnh đạo doanh nghiệp hãy tự đánh giá một cách khách quan các phẩm chất của mình và rèn luyện các phẩm chất với mức độ quan trọng mà những doanh nhân