TAILIEUCHUNG - Để trở thành chủ doanh nghiệp

Tham khảo tài liệu 'để trở thành chủ doanh nghiệp', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KHả NĂNG CHủ DOANH NGHIệP - GIAI THOạl VÀ THựC TIễN Giai thoại Chủ doanh nghiệp là thiên bẩm - chứ không phải được chế tạo ra Trong thực tế việc có các tính cách của một nhà chủ doanh nghiệp không phải là điều cốt yếu để bạn trở thành chủ doanh nghiệp. Bởi vì một là bạn có thể không biết rằng bạn có những phẩm chất đó và trước tiên là cần phát hiện ra chúng hai là chủ doanh nghiệp có thể được hoàn thiện tốt horn do có sự nghiên cứu phát triển các kỹ năng kinh doanh của họ do cả kinh nghiệm làm việc mà có. Giai thoại Chủ doanh nghiệp là người đánh bạc Trong thực tiễn Chủ doanh nghiệp không phải là người đánh bạc và thường không chấp nhận rủi ro cao trong ý thức. Các chủ doanh nghiệp thành công đã tính toán sự rủi ro cố gắng để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất trong bất kỳ lúc nào họ có thể. Giai thoại Bắt đầu doanh nghiệp của chính bạn là cam kết sự nguy hiểm rủi ro đó là khuynh hướng đế thất bại Thực tiễn Đúng Kinh doanh có thể là đóng cửa các con số thông kê cho thấy về việc đóng cửa các doanh nghiệp vì gặp các thất bại khác nhau ở bất cứ một nước nào trong bất kỳ lĩnh vực nào. ở Đức tỉ lệ các doanh nghiệp đóng cửa hiện nay của các nhà hàng mới mở chiếm 80 trong năm đầu. Thêm vào đó các nhà phân tích Dun Bradstreet s có các nghiên cứu trong năm 1995 cho ra một con số trong những người khởi sự doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ đã cho thấy 70 vẫn còn kinh doanh sau 8 5 năm. Chỉ có một trong 7 doanh nghiệp đóng cửa doanh nghiệp của họ thậm chí là thất bại - được phép không phải nộp nghĩa vụ. Trong những doanh nghiệp thất bại 85 được phép làm như vậy trong 5 năm đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là 85 tất cả các doanh nghiệp nhỏ là thất bại Đúng các con số này được thống kê lại ở Mỹ. - Rất nhiều chủ doanh nghiệp đã thực sự thất bại 2 lần hoặc nhiều lần và sau đó họ đã rất thành công. Giai thoại Chủ doanh nghiệp nói chung có mức đào tạo thấp Trong thực tiễn hầu hết mức đào tạo chung của chủ doanh nghiệp trong kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp tư nhân là phải có bằng tốt .