TAILIEUCHUNG - Phân tích đầu tư trái phiếu Phần I

Tham khảo tài liệu 'phân tích đầu tư trái phiếu phần i', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN TU N TÍCH VÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU Bài 2 ThS. Nguyễn Thúy Hoàn Tel 84 4 553 5876 Email nguyenthuyhoan@ PT10 2007 1 NỘI DUNG bài 1 Giới thiệu tổng quan về thị trường trái phiếu Kiến thức cơ bản Lợi ích và Rủi ro trong đầu tư trái phiếu Lợi suất trái phiếu đường cong lợi suất cấu trúc kỳ hạn Định giá trái phiếu PT10 2007 2 NỘI DUNG bài 2 Định giá trái phiếu chuyển đổi Đo lường tính biến động giá của trái phiếu sử dụng thước đo Duration và Convexity Chiến lược trung hòa rủi ro lãi suất trong đầu tư trái phiếu Bài tập ứng dụng PT10 2007

TỪ KHÓA LIÊN QUAN