TAILIEUCHUNG - Nuôi cá rô đồng trên ao bọc vải nhựa

Khi xử lý ao hồ xong, dùng vải nhựa (vải bạt) phủ kín xung quanh bờ và đáy ao. Sau đó cho nước vào, có độ sâu khoảng 1,5 – 1,6 mét rồi tiến hành tạo môi trường sinh thái và thả cá. Tháng đầu, dùng thức ăn công nghiệp để cho cá ăn. | WT V r V - À J 1 1 Nuôi cá rô đồng trên ao bọc vải nhựa Nguồn Cách nuôi Khi xử lý ao hồ xong dùng vải nhựa vải bạt phủ kín xung quanh bờ và đáy ao. Sau đó cho nước vào có độ sâu khoảng 1 5 - 1 6 mét rồi tiến hành tạo môi trường sinh thái và thả cá. Tháng đầu dùng thức ăn công nghiệp để cho cá ăn. Kể từ tháng thứ hai trở đi có thể cho cá ăn dặm bằng bèo cám nếu có trùn quế thì càng tốt . Nhớ chú ý thay nước cho cá khoảng 15 - 20 ngày lần để bảo vệ môi trường sống. Ưu điểm của cách nuôi này là tránh bị hao hụt tránh ô nhiễm môi trường tăng độ PH cho cá dễ làm và cho lãi khá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN