TAILIEUCHUNG - Phân tích đầu tư trái phiếu Phần II

Tài liệu tham khảo Phân tích đầu tư trái phiếu gồm 2 phần | Phân tích đâu tư trái phiêu Phần II TTNCKH ĐTCK 1 Phân tích đầu tư TP Những yếu tố tác động đến giá TP - Lãi suất thị trường thay đổi - TP bán trước thời gian đáo hạn - Mức độ tín nhiệm của đơn vị phát hành thay đổi - Giao dịch ngày không hưởng lãi coupon - Quan hệ cung cầu Tình hình đầu tư tại các thị trường tài chính khác Tâm lý nhà đầu tư Các yếu tố xã hội khác 2 Phân tích đầu tư TP Một số đặc điểm biến động giá TP - Mặc dù giá TP thay đổi ngược chiều với thay đổi LS nhưng thay đổi giá của các TP là khác nhau - Với dy nhỏ thay đổi giá của 1 TP gần như nhau kể cả khi LS tăng hay giảm - Với dy lớn thay đổi giá khi LS tăng không giống với khi LS giảm - Với dy lớn tăng giá sẽ lớn hơn khi dy giảm so với giảm giá khi dy tăng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN