TAILIEUCHUNG - Quản lý danh mục chứng khoán

Tài liệu tham khảo Quản lý danh mục chứng khoán | A 1976 - QUẢN LÝ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN GVHD ThS. Dương Kha Lớp TCDN 07 - Khóa 32 1. Trần Ngọc Thiện 2. Nguyễn Ngọc Trâm 3. Trần Thị Nhật 4. Huỳnh Thị Thúy Diễm 5. Nguyễn Thị Thùy Tháng 01 năm 2010 Quản lý danh mục chứng khoán - TCDN 07 - K32 2 MỤC LỤC MỤC CÁC CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC ĐƯA VÀO DANH NGUYÊN TẮC NHẬP SỐ PHƯƠNG THỨC ĐIỀU CHỈNH GIÁ CHỨNG NGÀY CHIA CỔ TỨC CỔ PHIẾU THƯỞNG VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHẦN QUY TRÌNH TIÊN HÀNH PHÂN Sheet 01 ĐBHQ có bán khống .11 Sheet 02 ĐBHQ không bán khống .12 Sheet 03 Đường đẳng dụng .13 Sheet 04 Kiểm định CAPM .15 KẾT TÀI LIỆU THAM Quản lý danh mục chứng khoán - TCDN 07 - K32 3 CÁC CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC ĐƯA VÀO DANH MỤC 1. CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Chí Minh 2. COM Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu 3. DHA Công ty Cổ phần Hoá An 4. GMD Công ty Cổ phần Gemadept 5. VFC Công ty Cổ phần VINAFCO 6. TNA Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam 7. BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 8. BBC Công ty Cổ phần Bibica 9. AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang 10. PPC Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 11. REE Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 12. SAM Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông 13. SJS Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà 14. SSC Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam 15. KDC Công ty Cổ phần Kinh Đô 16. NKD Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc 17. KHA Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội 18. MHC Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội 19. LAF Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An 20. TMS Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương 21. TRI Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn 22. SAV Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX 23. VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 24. STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN