TAILIEUCHUNG - Luận văn - Đổi mới công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tham khảo luận văn - đề án luận văn - đổi mới công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh hà giang , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Kết quả thực hiện thu thuế, phí năm 2003 trên địa bàn toàn tỉnh ở tất cả các khu vực kinh tế nói chung đảm bảo vượt so với dự toán thu trung bình 20% và vượt so với nhiệm vụ phấn đấu đặt ra của ngành thuế là 9,09%. Song xét trên từng sắc thuế đã cho thấy kết quả thực hiện của sắc thuế sổ số kiến thiết không đảm bảo so với dự toán thu cũng như nhiệm vụ phải phấn đấu trong năm (79,0% và 78,80%). Cũng với tình trạng trên, nguồn thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế doanh nghiệp địa phương cũng không đạt định mức mục tiêu phấn đấu (78,80% và 96,93%). Các sắc thuế có tỷ lệ vượt dự toán cao như tiền thuê đất và thuế chuyển quyền sử dụng đất. Có kết quả trên là do kinh tế Hà Giang đang ở trong thời kỳ ổn định và phát triển, các doanh nghiệp tư nhân xuất hiện nhiều do đó cần nhiều quỹ đất cho việc thuê mặt bằng sản xuất, đồng thời theo chính sách xoá nhà tạm cho các cán bộ viên chức trong toàn tỉnh nên đã tổ chức đấu thầu một số quỹ đất, từ đó đã làm tăng rõ rệt nguồn thu từ các sắc thuế nói trên.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN