TAILIEUCHUNG - Thuyết trình nhóm "Công nghệ sinh học trong bảo quản chế biến nông sản"

Nội dung bài thuyết trình: “Vai trò của công nghệ làm chậm chín quả. Các biện pháp Công nghệ Sinh học làm chậm chín quả?”. Trái cây chín là một giai đoạn bình thường trong chu kỳ sinh trưởng của cây trồng. Tiến trình này nhanh chậm tùy thuộc vào trạng thái sinh lý của giống cây trồng nhưng trong đa số trái cây thực phẩm cho người tiêu dùng như cà chua dưa hấu và đu đủ là sự chín xảy ra rất nhanh gây nên những thiệt hại cho cả người trồng trọt và khách tiêu dùng | Công nghệ Sinh học trong Bảo quản chế biến nông sản GV hướng dẫn: : PGS. TS. Ngô Xuân Mạnh Nhóm sinh viên thực hiện đề tài: : 1. Chu Đức Hà 2. Dương Vũ Huy Hoàng 3. Lê Văn Doanh 4. Tống Chí Công 5. Lê Thị Tuyết 6. Nguyễn Hữu Lung 7. Ngô Thị Mai 8. Hoàng Văn Dương 9. Lưu Thị Phương 10. Nguyễn Văn Khoa 11: Mông Thị Thu Thủy 12: Phạm Thị Thùy Linh 13. Nguyễn Hữu Tiệp Đề tài: “Vai trò của công nghệ làm chậm chín quả. Các biện pháp Công nghệ Sinh học làm chậm chín quả?” Vai trò của công nghệ làm chậm chín quả Các biện pháp Công nghệ Sinh học làm chậm chín quả Đặt vấn đề Công nghệ Sinh học trong Bảo quản chế biến nông sản GV hướng dẫn: PGS. TS. Ngô Xuân Mạnh Trái cây chín chậm một yêu cầu cho cuộc sống: Trái cây chín là một giai đoạn bình thường trong chu kỳ sinh trưởng của cây trồng. Tiến trình này nhanh chậm tùy thuộc vào trạng thái sinh lý của giống cây trồng nhưng trong đa số trái cây thực phẩm cho người tiêu dùng như cà chua dưa hấu và đu đủ là sự chín xảy ra rất nhanh gây nên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN