TAILIEUCHUNG - Hiện tượng tảo lam trong ao nuôi tôm

Trong các mô hình nuôi tôm sú, đặc biệt là mô hình nuôi tôm bán công nghiệp (bán thâm canh) và nuôi tôm công nghiệp (thâm canh), mật độ nuôi tôm dày, sử dụng thức ăn công nghiệp dạng viên và các loại thuốc, men sinh học thường xuyên. | Hiện tượng tảo lam trong ao nuôi tôm Nguồn Trong các mô hình nuôi tôm sú đặc biệt là mô hình nuôi tôm bán công nghiệp bán thâm canh và nuôi tôm công nghiệp thâm canh mật độ nuôi tôm dày sử dụng thức ăn công nghiệp dạng viên và các loại thuốc men sinh học thường xuyên. Sau một thời gian nuôi thường từ cuối tháng nuôi thứ 2 trở đi ao nuôi bắt đầu xuất hiện một số hiện tượng như màu nước ao nuôi trở nên xanh đậm hoặc xanh đen độ trong dưới mức 25cm điều này với tôm nuôi là một trở ngại rất lớn. Trong ao nuôi kèm theo hiện tượng tảo lam màu nước xanh lam xuất hiện ngày càng dày đặc các dề bùn lab lab nổi lên từng mảng. Nước ao nuôi trở nên keo đặc quánh đôi khi kèm theo hiện tượng rong nhớt rong đáy xuất hiện với mật độ cao. Tôm nuôi có hiện tượng dơ mang đen mang. Vỏ tôm mềm trong thời gian kéo dài. Các vấn đề trên trực tiếp ảnh hưởng tôm nuôi trong ao thông qua dinh dưỡng tăng trưởng đồng đều sức đề kháng và dịch bệnh. Có thể nói nguồn gốc căn cơ của vấn đề trên trước tiên bắt đầu từ khâu cải tạo ao nuôi ban đầu thể hiện nhiều sự bất cập. Công tác sên vét bùn đáy thụt rửa vệ sinh ao nuôi thực hiện sơ sài không đúng yêu cầu kỹ thuật tương ứng với qui trình nuôi. Lượng bùn đáy trong ao nuôi còn quá nhiều nơi đây chứa rất nhiều khí độc như NH3 H2S NO2 và các mầm mống gây bệnh như vi khuẩn virus trùng khí ra khâu gây nuôi màu nước không đúng loại phân yêu cầu không khịp thời để ao quá trong trong một thời gian khá dài. Khi độ trong lớn ánh sáng mặt trời đi xuyên qua tầng nước chiếu thẳng xuống đáy kích thích rong đáy tảo lam rong nhớt phát triển mạnh. Và việc cho tôm ăn và quản lý thức ăn người nuôi tôm thường máy móc khi cho tôm ăn vô tư vung rải thức ăn để thực hiện xong nhiệm vụ cho tôm ăn. Nhưng ít khi quan tâm đến chất lượng nền đáy ao nuôi chỗ nào sạch nơi nào ô nhiễm vùng nào tôm sinh sống. Ít quan tâm đến diễn biến các yếu tố môi trường ao nuôi như độ trong độ phèn oxy nhiệt độ độ mặn. diễn biến như thế nào. Không quan tâm đến yếu tố .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN