TAILIEUCHUNG - Luận văn - Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty thương mại – tư vấn v

Tham khảo luận văn - đề án luận văn - một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty thương mại – tư vấn v , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bên cạnh những thành tựu mà Công ty đạt được kể trên thì Công ty cũng có nhiều hạn chế. Thể hiện qua công tác xây dựng kếhoạch tiêu thụ của Công ty còn nhiều hạn chế. Việc nghiên cứu và xây dựng kế hoạch được Công ty giao cho phòng kế hoạch kinh doanh, các kế họach này chủ yếu dựa vào các quy định của Tổng Công ty và chỉ thị của ban giám đốc Công ty nên nhiều khi các kế hoạch còn mang tính chủ quan không căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và của Công ty. Rất may là trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam tương đối ổn định không có biến đổi nhiều nên việc đặt kế hoạch là gần sát, nhưng nhiều khi cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Do vậy, để có thể lập kế hoạch tiêu thụ chính xác, phù hợp với yêu cầu thị trường cũng như tình hình thực tế của Công ty thì công tác lập kế hoạch cần phải được đầu tư chú trọng hơn cả về nhân lực và vật lực. Các nhân viên làm công tác nghiên cứu thị trường còn thiếu, không có chuyên môn nghiệp vụ, làm việc dựa vào kinh nghiệm là chính. Do vậy, nhiều khi không nắm bắt được đầy đủ các thông tin về thị trường, về nhu cầu của khách hàng nên bỏ lỡ nhiều cơ hội.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN