TAILIEUCHUNG - Sự khủng khiếp của trời cao

Tất cả những ai đã biết vụ án này đều không chịu tin rằng câu chuyện kỳ lạ mà người ta gọi là ”Một mảnh của Joyce - Amstrong ” là một sự huyền hó thêu dệt bởi một kẻ lạ mặt do sự gợi hứng của một tâm tính sa đọa. Một anh chàng hề | Sự khủng khiếp giữa trời cao nguồn Tất cả những ai đã biết vụ án này đều không chịu tin rằng câu chuyện kỳ lạ mà người ta gọi là Một mảnh của Joyce - Amstrong là một sự huyền hó thêu dệt bởi một kẻ lạ mặt do sự gợi hứng của một tâm tính sa đọa. Một anh chàng hề cô hồn nhất và lém lỉnh nhất chắc cũng phải nhìn vào sự vật này hai lão lần trước khi dồn cả cái đầu óc tưởng tượng đầy bệnh hoạn của anh vào những việc không thể chối cãi được một cách bi đát đã dựng nên câu chuyện này mặc dù câu chuyện này đầy rẫy những lời xác quyết rùng rợn và có khi quái đản nữa nó vẫn không thiếu tính chất đáng tin và nó khiến chúng ta phải xét lại một quan niệm mà ngày nay đã có vẻ lỗi thời. Chỉ có một lằn ranh an toàn mỏng manh để che chở cho con người chống lại một sự nguy hiểm bất ngờ. Trước khi thuật lại câu chuyện nguyên thủy trong cái hình thức không toàn vẹn một cách khốn khổ của nó tôi xin trình lên các dộc giả cả mọi sự việc mà người ta được biết vào ngày hôm đó. Trước hết tôi xin nói với các bạn có tính đa nghi đã ngờ vực câu chuyện của Joyce - Armstrong rằng các sự việc có dình líu tới đại uý Myrthe trong Hải quân Hoàng gia và ông Hay Connor đã được phối kiểm Đúng là họ đã chết như người thuật truyện đã mô tả. Một mảnh của Joyce - Armstrong đã được tìm thấy tại một cánh đồng được gọi tên là Haycock Ha ở khoảng một cây số rưỡi về phía Tây làng Withyham trên ranh quận Kent và quận Sussex. Ngày 15 tháng chín vừa qua một anh nông dân là Jamé Flynn làm công cho trại chủ Mathew Dodd thuộc Nông Trại Chauntry ở Withyham trông thấy một cái vố làm bằng rể cây Bruyen ở cạnh con đường chạy dọc theo hàng rào của Haycock Hạ. Cách xa horn một vài thước nữa anh ta tìm thấy cặp mắt kính đeo mắt bị bể. Sau rốt trong những cây gai ở cái hố anh ta phát hiện ra một quyển sách mỏng gáy vải Đó là một quyển sổ tay một vài tờ bị long ra và bay tung toé chỗ chân hàng rào. Anh ta nhặt nhanh tất cả Ba tờ giấy trong đó có hai tờ đầu đã không thể nào kiếm thấy được. Anh nông dân .