TAILIEUCHUNG - Thrombocytosis #1

Trường hợp cụ 100 tuổi này thật ra là một "thách thức" cho y sĩ - đặc biệt hematologists. Bnhân này do một chuyên viên nội thương (internist) gửi đến khi cụ 90 tuổi. Đồng nghiệp này trong khi thử máu một cách thường lệ (routine blood counts), thấy phiến huyết nhỏ (platelet) khoảng 900 nghìn (900,000)/mm3 (normal 150-350,000/mm3). Gửi sang hematology hỏi phải làm gì? Tóm tắt, quá nhiều platelets chỉ có 3 lý do: (1) reactive : tức là phản ứng với một bệnh tiềm ẩn nào đó, chẳng hạn ung thư (solid tumors) mà chưa. | Thrombocytosis 1 Thấy BS NĐ Liên posted bài này mà hình như chưa ai viết hồi âm xin đọc bài Già của Bs Nguyễn Đức Liên nên xin có vài hàng Trường hợp cụ 100 tuổi này thật ra là một thách thức cho y sĩ - đặc biệt hematologists. Bnhân này do một chuyên viên nội thương internist gửi đến khi cụ 90 tuổi. Đồng nghiệp này trong khi thử máu một cách thường lệ routine blood counts thấy phiến huyết nhỏ platelet khoảng 900 nghìn 900 000 mm3 normal 150-350 000 mm3 . Gửi sang hematology hỏi phải làm gì Tóm tắt quá nhiều platelets chỉ có 3 lý do 1 reactive tức là phản ứng với một bệnh tiềm ẩn nào đó chẳng hạn ung thư solid tumors mà chưa hiện ra. 2 thiếu sắt rất nặng thường thấy ở đàn bà trước khi tắt kinh vì chảy máu kinh nguyệt quá nhiều menometrorrhagia hoặc ung thư ruột loét bao tử mất máu kinh niên. Ở các nước nghèo mất máu đường ruột vì parasites hoặc thức ăn thiếu sắt đo serum Ferritin và khả năng nối sắt trong máu TIBC total iron binding capacity thì thấy ngay. Cùng lắm lấy tủy xương sẽ không thấy sắt dự trữ trong tủy absent iron stores đây là gold standard khuôn vàng thước ngọc cuả thiếu sắt. 3 thiếu máu vì một loại ung thư máu chỉ ảnh huởng đến platelet mà thôi không ảnh hưởng đến tế bào máu trắng hay máu đỏ ung thư tế bào máu trắng thì gọi là leukemia leuko trắng ung thư tế bào máu đỏ thì gọi erythroleukemia erythro hồng đỏ . Ung thư cuả phiến huyết nhỏ mà thôi thì gọi là essential thrombocythemia hoặc essential thrombocytosis . Đây là một loại ung thư máu tiến triển rất chậm và chỉ cần chữa rất từ từ không có gì phải vội . Bnhân này dù đã 90 tuổi nhưng rất khoẻ mạnh mỗi ngày đi bộ hơn 2 km không uống thuốc gì cả chưa từng mổ xẻ gì mắt còn rất tinh và tai nghe rất rõ. Nhìn đếm máu CBC complete blood count thì rõ ràng là không phải do thiếu sắt MCV -mean corpuscular volume thể tích trung bình máu đỏ khoảng 89 fL ml nếu thiếu sắt nặng thì MCV chắc chắn phải ở dưới 80 fL mL. Như vậy thì chỉ còn 2 nguyên do- etiologies 1 ung thư tiềm ẩn-occult malignancies 2 ung thư phiến