TAILIEUCHUNG - Giáo trình kiến trúc máy tính I

Tài liệu tham khảo về kiến trúc máy tính | ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN --------------o0o---- Giáo trình KIẾN TRÚC MÁY TÍNH I Biên soạn Vũ Đức Lung 2007 LỜI NÓI ĐẦU Với mục tiêu đưa các môn học chuyên ngành công nghệ thông tin vào học ngay từ những học kỳ đầu trong trường Đại học Công nghệ thông tin giáo trình Kiến trúc máy tính 1 được biên soạn đặc biệt cho mục đích này và được định hướng cho sinh viên nghành công nghệ thông tin năm thứ nhất. Giáo trình Kiến trúc máy tính này trình bày các vấn đề chung nhất các thành phần cơ bản nhất cấu thành nên máy tính hiện đại nhằm trang bị cho sinh viên các nội dung chủ yếu trong 7 chương sau Chương I Trình bày lịch sử phát triển của máy tính cũng như các tích năng mới của máy tính trong từng giai đoạn các thế hệ máy tính định hướng phát triển của máy tính và cách phân loại máy tính. Chương II Giới thiệu các nguyên lý hoạt động chung và các tính chất cơ bản của các bộ phận chính yếu trong máy tính như bộ xử lý CPU bản mạch chính Mainboard các thiết bị lưu trữ dữ liệu các loại bộ nhớ RAM Card đồ họa màn hình. Ngoài ra còn cho thấy được những hình dáng và sự tích hợp của các bộ phận với nhau nhằm giúp sinh viên có thể tự mua sắm lắp ráp một máy tính cho mình. Chương III Trình bày cách biến đổi cơ bản của hệ thống số như hệ thập phân hệ nhị phân hệ bát phân hệ thập lục phân các cách cơ bản để biểu diễn dữ liệu cách thực hiện các phép tính số học cho hệ nhị phân. Chương IV Các cổng và đại số Boolean các định lý trong đại số Boolean cách đơn giản các hàm Boolean cũng như các mạch số cách biểu diễn các mạch số qua các hàm Boolean và ngược lại các mạch tổ hợp cơ bản cách thiết kế các mạch đơn giản. Chương V Trình bày nguyên lý họat động của các mạch lật các flip-flop qui trình thiết kế một mạch tuần tự và đưa ra ví dụ cụ thể cho việc thiết kế này. 1 Chương VI Phân loại kiến trúc bộ lệnh cách bố trí địa chỉ bộ nhớ các cách mã hóa tập lệnh các lệnh cơ bản của máy tính qua các lệnh hợp ngữ assembler Chương VII Giới thiệu cấu trúc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN