TAILIEUCHUNG - Hệ thống điều khiển ABS

Tham khảo tài liệu 'hệ thống điều khiển abs', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chuyên đề 4 Hệ thống điều khiển ABS . HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ABS . Tổng quan về hệ thống ABS . Nhiệm vụ Hệ thống chống hãm cứng bánh xe khi phanh Antilock Braking System_ABS có nhiệm vụ tránh các bánh xe khỏi bị trượt lê trên đường khi phanh gấp nhằm đảm bảo an toàn cho người lái xe. Khi xe chuyển động ở tốc độ không đổi thì tốc độ xe Vx và tốc độ bánh xe Vbx là như nhiên khi người lái xe tác động lên phanh thì Vx và Vbx sẽ khác nhau. Sự khác nhau đó được đặc trưng bằng hệ số trượt tương đối X và được xác định theo biểu thức sau V m. r 2 Vx k bx 100 Để đảm bảo quá trình phanh đạt hiệu quả tính ổn định và tính dẫn hướng cao thì X nằm trong giới hạn X0 15 - 30 hệ số bám dọc ọx đạt giá trị cực đại và hệ số bám ngang ọy cũng đạt giá trị cao . Hình . Sự thay đối hệ số bám dọc px và ngang f y theo độ trượt tương đối 2 của bánh xe khi phanh Như vậy nhiệm vụ cơ bản của hệ thống ABS là giữ cho độ trượt tương đối của bánh xe trong quá trình phanh đạt giá trị trong giới hạn X0. Biên soạn ThS. Phạm Quốc Thái Trang 46 Chuyên đề 4 Hệ thống điều khiển ABS Hình . Quá trình phanh có và không có ABS trên đoạn đường cong . Nguyên lý điều chỉnh Hệ thống chống hãm cứng bánh xe ABS thực chất là một bộ điều chỉnh lực phanh có điều khiển phản hồi. Sơ đồ khối điển hình của ABS có dạng như trên hình vẽ dưới đây bao gồm Hình . Sơ đồ tống quát của một hệ thống ABS 1. Cảm biến tốc độ 2. Bộ điều khiển 3. Cơ cấu thực hiện 4. Nguồn năng lượng 5. Xylanh chính hoặc tống van khí nén 6. Xylanh bánh xe Biên soạn ThS. Phạm Quốc Thái Trang 47 Chuyên đề 4 Hệ thống điều khiển ABS Bộ phận cảm biến 1 bộ phận điều khiển 2 bộ phận chấp hành hay cơ cấu thực hiện 3 và nguồn năng lượng 4. Bộ phận cảm biến 1 có nhiệm vụ phản ánh sự thay đổi của các thông số được chọn để điều khiển thường là tốc độ góc hay gia tốc chậm dần của bánh xe hoặc giá trị độ trượt và truyền tín hiệu đến bộ điều khiển 2. Bộ phận 2 sẽ xử lý tín hiệu và truyền lệnh đến cơ cấu thực hiện 3 để tiến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN