TAILIEUCHUNG - Những tố chất cần có của một nhà lãnh đạo

Những tố chất cần có của một nhà lãnh đạo Theo đúc kết của nhiều chuyên gia quốc tế, một số nhà lãnh đạo tài năng phải có những tố chất dưới đây. | Những tố chất cần có của một nhà lãnh đạo Theo đúc kết của nhiều chuyên gia quốc tế một số nhà lãnh đạo tài năng phải có những tố chất dưới đây. 1 .Niềm say mê. Một nhà lãnh đạo hiệu quả là người luôn khát khao làm được điều gì đó đóng góp cho xã hội hoặc chí ít là cho mình. Không có sự say mê thi fmột nhà lãnh đạo sẽ không thể có được những quyết định táo bạo và tâm huyết. 2. Sự hiểu biết và tính ham học hỏi. Điều chắc chắn là người lãnh đạo không thể điều hành tốt nếu họ không hiểu biết gì về lĩnh vực hoạt động của họ. Ngoài những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực hoạt động của mình nguời lãnh đạo còn phải đọc nhiều và luôn có tinh thần học hỏi để không ngừng nâng cao kiến thức nhận biết và cập nhật những thông tin và tri thức mới. 3. Nhìn xa trông rộng. Tố chất này khác với niềm say mê song ở khía cạnh nào đó nó lại không tách biệt khỏi niềm say mê. Nếu một người không quan tâm đến một đối tượng một vấn đề một hệ thống nào đó thì người đó sẽ không chú tâm dành thời gian tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên người lãnh đạo ngoài niềm say mê còn phải có tầm nhìn cách nhìn nhận và những ý tưởng nhất định trước những thay đổi để từ đó vạch ra những biện pháp phù hợp. 4. Óc sáng tạo. Người lãnh đạo luôn phải suy nghĩ để làm sao đưa ra những chiến lược thực hiện tầm nhìn một cách hiệu quả nhất. Trong bất cứ cong việc nào cũng cần phát huy trí sáng tạo để thực hiện công việc nhanh nhất hiệu quả nhất chất lượng đảm bảo nhất. 5. Khả năng truyền đạt thông tin. Người lãnh đạo phải có khả năng diễn thuyết và truyền đạt thông tin để thuyết phục những người khác tin tưởng nghe theo và làm theo. 6. Khả năng lập Kế hoạch và tổ chức. Người lãnh đạo là người luôn nhìn thấy những việc cần làm và có khả năng giúp tập thể lập kế hoạch và tổ chức việc thực hiện. 7. Khả năng làm việc theo nhóm. Người lãnh đạo cần phải có khả năng hoạt động cùng những người khác biết lắng nghe sống trung thực và cởi mở biết sắp xếp và bố trí công việc cho nhân viên một cách khoa học và hợp lý biết cách giải .