TAILIEUCHUNG - Hướng tiếp cận mới về phương pháp tính thiệt hại khí hậu do lũ lụt gây ra

Việc lượng giá giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra đối với nền kinh tế đất nước và đời sống của con người là yêu cầu cần thiết và cấp bách để các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và người dân thực hiện công tác khôi phục và khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, những rủi ro về tính mạng con người cũng cần được đánh giá. | Hướng tiếp cận mới về phương pháp tính thiệt hại khí hậu do lũ lụt gây ra HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THIỆT HẠI KHÍ HẬU DO LŨ LỤT GÂY RA ThS. Đỗ Thị Ngọc Thúy1 Việt Nam là một trong những quốc gia phải gánh chịu nhiều thiên tai như lũ lụt, hạn hán Trung bình mỗi năm, thiên tai đã làm chết và mất tích trên 300 người, thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 1-1,5% GDP/năm. Năm 2017, Việt Nam phải hứng chịu 16 cơn bão lũ, ước tính thiệt hại khoảng tỷ đồng. Việc lượng giá giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra đối với nền kinh tế đất nước và đời sống của con người là yêu cầu cần thiết và cấp bách để các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và người dân thực hiện công tác khôi phục và khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, những rủi ro về tính mạng con người cũng cần được đánh giá. Việc sử dụng phương pháp tính khoa học sẽ giúp công tác hỗ trợ, khắc phục tổn thất được hiệu quả. 1. Mở đầu quan trực tiếp tới lũ lụt, mà còn bao gồm cả các Hiện nay, hoạt động thích ứng sẽ không còn chi phí gián tiếp và thường chiếm khoảng 25-40 % hiệu quả khi mà các tác động của biến đổi khí hậu tổng chi phí. Điều này đòi hỏi phải có các thông tin vượt quá khả năng của con người. Các chiến lược số liệu liên quan đến kinh tế, xã hội, môi trường. thích ứng cần phải được thay đổi để ứng phó với sự Ước tính thiệt hại trung bình hàng năm do thiên tai khắc nghiệt của khí hậu. Việt Nam đang nâng cao tại một khu vực được sử dụng để phân tích chi phí năng lực quản lý rủi ro thiên tai nhằm giảm nhẹ lợi ích và nhằm đề xuất các giải pháp giảm nhẹ có thiệt hại về người và tài sản. Sáng kiến kinh doanh thể áp dụng. Ngoài ra, kết quả thu được giúp Chính thông tin khí hậu liên quan đến rủi ro khí hậu là phủ có thể đưa ra các quyết định thực hiện mục một chủ đề mới, chưa được nghiên cứu nhiều. tiêu phát triển bền vững và phát triển cộng đồng. Hoạt động lượng giá thiệt hại do khí hậu gây ra đối với kinh tế môi trường ngày càng được chú .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.