TAILIEUCHUNG - Áp dụng chất hiển thị màu phát hiện hạch gác trong điều trị ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú

Giá trị tiên đoán của việc sinh thiết hạch gác lập bản đồ di căn hạch đối với bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp týp nhú (PTC) vẫn chưa được xác định rõ. Bài viết đánh giá tính chính xác của việc phát hiện hạch gác bằng việc sử dụng phương pháp chất hiển thị màu. | Áp dụng chất hiển thị màu phát hiện hạch gác trong điều trị ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú Bệnh viện Trung ương Huế ÁP DỤNG CHẤT HIỂN THỊ MÀU PHÁT HIỆN HẠCH GÁC TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN GIÁP THỂ NHÚ Nguyễn Trần Thúc Huân, Phùng Phướng, Hà Thanh Thanh TÓM TẮT Đặt vấn đề: Giá trị tiên đoán của việc sinh thiết hạch gác lập bản đồ di căn hạch đối với bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp týp nhú (PTC) vẫn chưa được xác định rõ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá tính chính xác của việc phát hiện hạch gác bằng việc sử dụng phương pháp chất hiển thị màu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu này được thiết kế với 31 bệnh nhân được chẩn đoán PTC. Sau khi tiến hành gây mê bệnh nhân, 0,5-3 ml chất hiển thị màu xanh được tiêm vào xung quanh khối u. Hạch gác được phát hiện trong quá trình phẫu thuật dựa vào hiển thị màu. Cắt tuyến giáp toàn bộ được tiến hành cho tất cả bệnh nhân kèm nạo hạch cổ nhóm VI và/hoặc hạch cổ bên. Kết quả: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu được 31 bệnh nhân dùng chất hiển thị màu. Tỷ lệ phát hiện hạch gác là 96,8% với độ nhạy 90%; độ đặc hiệu 100%; giá trị dự báo âm tính 95,5% và tỷ lệ âm tính giả 10%. Biến chứng của phẫu thuật là: tụ dịch (6,4%), hạ canxi máu tạm thời (19,4%). Tỷ lệ di căn hạch cổ âm thầm là 32,2% trong đó phát hiện di căn hạch gác bằng chất hiển thị màu là 29% Kết luận: Phát hiện hạch gác trong PTC bằng chất hiển thị màu là kỹ thuật dễ thực hiện với khả năng phát hiện hạch di căn với độ chính xác cao. Từ khóa: Hạch gác, chất hiển thị màu xanh methylene, ung thư biểu mô tuyến giáp týp nhú,nạo hạch cổ nhóm VI ABSTRACT APPLICATION BLUE DYE METHODS TO SENTINEL NODE BIOPSY IN TREATMENT PAPILLARY THYROID CARCINOMA Nguyen Tran Thuc Huan, Phung Phuong, Ha Thanh Thanh Background: The prognostic value of sentinel lymph node biopsy mapping of tumor lymphatics for determining metastases in patients with papillary thyroid carcinoma (PTC) remains .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.