TAILIEUCHUNG - Đánh giá kết quả điều trị u mi mắt lớn bằng phương pháp chuyển vạt tại BVTW Huế

Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị u mi bằng phẫu thuật chuyển vạt. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả, can thiệp lâm sàng, không có nhóm đối chứng 20 bệnh nhân chẩn đoán u mi kích thước lớn tại Khoa Mắt Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 8/2016 đến 8/2018. | Đánh giá kết quả điều trị u mi mắt lớn bằng phương pháp chuyển vạt tại BVTW Huế Đánh giá kết quả Bệnhđiều viện trịTrung u mi mắt ươnglớn. Huế ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U MI MẮT LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN VẠT TẠI BVTW HUẾ Nguyễn Thành Nhân1,Dương Anh Quân1,Nguyễn Lê Anh Minh1 TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị u mi bằng phẫu thuật chuyển vạt. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả, can thiệp lâm sàng, không có nhóm đối chứng 20 bệnh nhân chẩn đoán u mi kích thước lớn tại Khoa Mắt Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 8/2016 đến 8/2018. Kết quả: Nghiên cứu cho thấy nhóm u ác tính cao hơn nhóm u lành tính (90% so với 10%). Trong nhóm u mi ác tính, ung thư biểu mô tế bào đáy chiếm tỷ lệ cao nhất với 80%, ung thư biểu mô tế bào gai chiếm 10%, u mi lành tính trong đó u biểu mô bề mặt chiếm 10%. Tất cả bệnh nhân trong quá trình nghiên cứu đều được áp dụng phương pháp cắt bỏ u, làm giải phẫu bệnh, tái tạo mi mắt bằng phương pháp phẫu thuật chuyển vạt, trong đó phương pháp sử dụng vạt trượt đạt kết quả cao nhất về mặt thẩm mỹ và chức năng mi mắt với tỷ lệ 90%. Bệnh nhân có kích thước u càng lớn thì tỷ lệ biến chứng càng nhiều, kết quả điều trị càng thấp. Kết luận: Trong u mi mắt lớn tỷ lệ u ác tính chiếm tỷ lệ cao hơn so với u lành tính, phẫu thuật điều trị u mi bằng phương pháp chuyển vạt cho kết quả khả quan về thẩm mỹ và chức năng của mi mắt. Từ khóa: Đặc điểm lâm sàng u mi, điều trị u mi bằng phẫu thuật chuyển vạt. ABSTRACT EVALUATION RESULTS OF TREATMENT OF EYELID TUMORS WITH FLAP SURGERY Nguyen Thanh Nhan1,Duong Anh Quan1,Nguyen Le Anh Minh1 Objective: To evaluate the clinical and paraclinical characteristics, the results of treatment of eyelid tumors with flap surgery. Method: A descriptive study with clinical intervention, no control group on 20 patients diagnosed with eyelid large tumors at Hue Central Hospital from August 2016 to August 2018. Results: The study .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.