TAILIEUCHUNG - Nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành kế toán - kiểm toán trong bối cảnh khởi nghiệp hiện nay

Mục tiêu bài viết xác định cơ hội và thách thức đối với nghề nghiệp kiểm toán nhằm xác định hành trang cần chuẩn bị cho nghề nghiệp của sinh viên ngành kế toán-kiểm toán và kiến nghị chương trình đào tạo giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp POHE trong bối cảnh hiện nay. | Nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành kế toán - kiểm toán trong bối cảnh khởi nghiệp hiện nay NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN TRONG BỐI CẢNH KHỞI NGHIỆP HIỆN NAY . Nguyễn Vĩnh Khương ĐH Nguyễn Tất Thành Anh Thư ĐH Nguyễn Tất Thành Tóm tắt Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức được thành lập vào cuối năm 2015 cho phép 8 ngành nghề lao động trong các nước ASEAN được tự do di chuyển thông qua các thỏa thuận công nhận tay nghề tương đương, trong đó có nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Như những ngành nghề khác, yếu tố con người luôn luôn được xem là yếu tố hàng đầu, then chốt và quyết định đến sự tồn tại, phát triển, sự bền vững của các doanh nghiệp kiểm toán hiện nay. Mục tiêu bài viết xác định cơ hội và thách thức đối với nghề nghiệp kiểm toán nhằm xác định hành trang cần chuẩn bị cho nghề nghiệp của sinh viên ngành kế toán-kiểm toán và kiến nghị chương trình đào tạo giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp POHE trong bối cảnh hiện nay. Từ khóa: nghề nghiệp, kế toán, kiểm toán. Abstract ASEAN Economic Community (AEC) was established officially in late 2015 allows 8 trades workers in ASEAN countries are free to move through the agreement recognized equivalent skills, including career accounting and auditing. Like other industries, the human factor has always been seen as the leading factor, and the decision key to survival, development, the sustainability of the current accounting firms. The goal posts to identify opportunities and challenges for the audit profession to identify the tools they need to prepare students for careers in accounting and propose training programs under the Higher Education POHE in the current context. Keywords: profession, accounting, auditing. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community, viết tắt AEC) là một khối kinh tế khu vực của các quốc gia thành viên ASEAN thành lập vào cuối năm 2015. AEC là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.