TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị dị dạng thông động-tĩnh mạch não bằng phương pháp xạ phẫu gamma knife tại Bệnh viện Nhân dân 115

Bài viết trình bày đánh giá kết quả điều trị bệnh lý dị dạng động tĩnh mạch não bằng phương pháp trị xạ phẫu Gamma Knife quay tại Bệnh viện Nhân Dân 115. | Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị dị dạng thông động-tĩnh mạch não bằng phương pháp xạ phẫu gamma knife tại Bệnh viện Nhân dân 115 Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị dị dạng thông Bệnhđộng-tĩnh viện Trung mạch ươngnão. Huế NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG-TĨNH MẠCH NÃO BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẠ PHẪU GAMMA KNIFE TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Hồ Vĩnh Phước1, Nguyễn Ngọc Anh1, Chu Tấn Sĩ1 TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị bệnh lý dị dạng động tĩnh mạch não bằng phương pháp trị xạ phẫu Gamma Knife quay tại Bệnh viện Nhân Dân 115. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 12 năm 2018, 352 bệnh nhân được chẩn đoán dị dạng động tĩnh mạch não được: thăm khám lâm sàng, hình ảnh học CT tái tạo mạch máu não, DSA; nhập vào khoa Ung bướu Bệnh viện Nhân Dân 115. Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân là 28,4 (12-72), thể tích trung bình là 7,8cm3, liều ngoại biên trung bình là 16,2Gy , thời gian theo dõi trung bình là 48 tháng. Tắc nghẽn hoàn toàn dị dạng đạt được trong 239 trường hợp (68%), tắc nghẽn không hoàn toàn 113 (32%). Các biến chứng bao gồm xuất huyết 8 trường hợp (2,2%), tạo nang 10 trường hợp (2,8%). Kết luận: Kết quả cho thấy xạ phẫu Gamma Knife quay an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân dị dạng động tĩnh mạch não. Tuy nhiên, cần có thời gian theo dõi lâu hơn để đánh giá các tác dụng phụ do tia xạ. Từ khóa: dị dạng động tĩnh mạch não, CT tái tạo mạch máu não, DSA. ABSTRACT ROTATING GAMMA KNIFE IN 115 PEOPLE HOSPITAL: RESULTS AND COMPLICATION Ho Vinh Phuoc1, Nguyen Ngoc Anh2, Chu Tan Si3 Objective: Evaluated the efficacy and complication of rotating gamma knife inpatients with AVM and present in 115 People Hospital. Methods: Case series study from october 2011 to December 2018, 352 patients AVM were evaluated by clinical examinations, imaging studies angiography CT, and DSA; at Oncology department in 115 People Hospital. Results: The mean age of the .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.