TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Thanh Hóa trong cuộc chống Nguyên - Mông và chống Chiêm Thành (thế kỷ XIII – XIV)

Đề tài là làm sáng rõ vai trò của Thanh Hóa trong cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông và chống Chiêm Thành dưới thời Trần. Qua đó thấy được sức mạnh đoàn kết của dân tộc trong công cuộc bảo vệ nền độc lập dân tộc. | Luận văn Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Thanh Hóa trong cuộc chống Nguyên - Mông và chống Chiêm Thành (thế kỷ XIII – XIV) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI CAO THỊ DUNG THANH HÓA TRONG CUỘC CHỐNG NGUYÊN - MÔNG VÀ CHỐNG CHIÊM THÀNH (THẾ KỶ XIII – XIV) LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ LỊCH SỬ VIỆT NAM HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI CAO THỊ DUNG THANH HÓA TRONG CUỘC CHỐNG NGUYÊN - MÔNG VÀ CHỐNG CHIÊM THÀNH (THẾ KỶ XIII – XIV) Ngành: Lịch sử Việt Nam Mã số: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . NGUYỄN ĐỨC NHUỆ HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Đức Nhuệ. Các trích dẫn, minh họa trong luận văn là chính xác, có tính khoa học và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hà nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018 Tác giả luận văn Cao Thị Dung LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận văn này tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Nguyễn Đức Nhuệ - Người đã tận tình giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tác giả rất trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ quý báu của các thầy, Cô giáo khoa Lịch sử - Học viện khoa học xã hội đã giành cho tác giả trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban lãnh đạo và các đồng nghiệp của Trường THPT Thụy Hương - Hải Phòng đã tạo điều kiện cho tác giả trong quá trình học tập. Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn Ban quản lý thư viện Viện sử, thư viện tỉnh Thanh Hóa, Hội sử học Thanh Hóa, Ban quản lý các di tích lịch sử Thanh Hóa đã nhiệt tình giúp đỡ tác giả trong quá trình sưu tầm tài liệu, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Cuối cùng, cho tác giả gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, người thân đã luôn ủng hộ, động viên tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu luận văn. Hà nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018 Tác giả luận .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.