TAILIEUCHUNG - Đánh giá kết quả điều trị giảm đau bằng thuốc ở nhóm bệnh nhân ung thư giai đoạn IV

Bài viết trình bày khảo sát tỉ lệ, đặc điểm đau và đánh giá hiệu quả của điều trị giảm đau bằng thuốc ở nhóm bệnh nhân. Đánh giá đúng các đặc điểm đau nên được thực hiện một cách chính xác ngay thời điểm ban đầu nhằm mang lại hiệu quả giảm đau tốt nhất cho bệnh nhân. | Đánh giá kết quả điều trị giảm đau bằng thuốc ở nhóm bệnh nhân ung thư giai đoạn IV Bệnh viện Trung ương Huế ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU BẰNG THUỐC Ở NHÓM BỆNH NHÂN UNG THƯ GIAI ĐOẠN IV Nguyễn Minh Hành1, Phan Cảnh Duy1, Nguyễn Thị Vân1, Nguyễn Thị Thu1, Nguyễn Thị Diễm Thúy1, Nguyễn Thị Ngọc Quý1, Phan Thị Đỗ Quyên1 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Đau là triệu chứng thường gặp và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân ung thư giai đoạn IV. Mục tiêu: Khảo sát tỉ lệ, đặc điểm đau và đánh giá hiệu quả của điều trị giảm đau bằng thuốc ở nhóm bệnh nhân. Đối tượng và phương pháp: 45 bệnh nhân ung thư giai đoạn IV đang điều trị thuốc giảm đau tại khoa Ung Bướu-CSGN Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Tuổi trung bình:64,23;tỉ lệ nam/ nữ là 2/1. Mức độ đau trung bình chiếm tỉ lệ cao nhất 44,2%. Nguyên nhân gây đau chủ yếu trực tiếp từ khối u chiếm tỷ lệ 51,1% .Thuốc giảm đau bậc 1 được sử dụng nhiều nhất (51%), 39/45 bệnh nhân đáp ứng trong quá trình điều trị :trong đó giảm đau hoàn toàn chiếm 35,6%. Kết luận: Đánh giá đúng các đặc điểm đau nên được thực hiện một cách chính xác ngay thời điểm ban đầu nhằm mang lại hiệu quả giảm đau tốt nhất cho bệnh nhân. Từ khóa: Ung thư giai đoạn IV, mức độ đau. ABSTRACT ASSESSMENT OF THE RESULTS OF ANALGESIC TREATMENT WITH DRUGS FOR STAGE IV CANCER PATIENTS Nguyen Minh Hanh1, Phan Canh Duy1, Nguyen Thi Van1, Nguyen Thi Thu1, Nguyen Thi Diem Thuy1, Nguyen Thi Ngoc Quy1, Phan Thi Do Quyen1 Background: Pain is a common symptom and affects the quality of life in patients with stage IV cancer. Objectives: To examine the incidence, characteristics of pain and to evaluate the efficiency of analgesic treatment in patients. Materials and methods: 45 stage IV cancer patients undergoing pain management at the Department of Oncology, Hue Central Hospital – 2nd branch. Cross-sectional descriptive study. Results: Average age: in .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.