TAILIEUCHUNG - Nhân một trường hợp thay khớp gối: Bàn về chiến lược điều trị thoái hóa khớp gối

Thay khớp gối là một kỹ thuật mới trong điều trị các bệnh lý liên quan đến khớp gối, là một bước tiến mới trong điều trị bệnh lý thoái hóa khớp gối. Trước đây bệnh nhân thoái hóa khớp gối giai đoạn muộn thường phải chấp nhận tình trạng đau đớn thường xuyên cũng như mất một phần hoặc toàn bộ cơ năng khớp gối, có bệnh nhân gần như tàn phế. | Nhân một trường hợp thay khớp gối: Bàn về chiến lược điều trị thoái hóa khớp gối Nhân một trường hợp Trung Bệnh viện thay khớp ươnggối. Huế NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP THAY KHỚP GỐI: BÀN VỀ CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP GỐI Nguyễn Đình Khoa1 TÓM TẮT Thay khớp gối là một kỹ thuật mới trong điều trị các bệnh lý liên quan đến khớp gối, là một bước tiến mới trong điều trị bệnh lý thoái hóa khớp gối. Trước đây bệnh nhân thoái hóa khớp gối giai đoạn muộn thường phải chấp nhận tình trạng đau đớn thường xuyên cũng như mất một phần hoặc toàn bộ cơ năng khớp gối, có bệnh nhân gần như tàn phế. Chúng tôi trình bày một trường hợp điển hình bệnh nhân thoái hóa khớp gối được phẫu thuật thay khớp gối toàn phần. Sau phẫu thuật thay khớp, bước đầu trả lại khả năng sinh hoạt bình thường cho bệnh nhân cũng như nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Thời điểm chỉ định thay khớp cũng như các chỉ định can thiệp ngoại khoa là một vấn đề được đặt ra đối với bệnh lý thoái hóa khớp gối. Từ khóa: Thay khớp gối, chiến lược ABSTRACT A CASE STUDY OF ARTHROPLASTY KNEE AND STRAGERY IN TREATMENT OF DEGENERATIVE KNEE Nguyen Dinh Khoa1 Arthroplasty knee is a new technique of treatment in knee diseases, it is a advanced method in treatment of degenerative knee. Before, the degenarative knee patient had to undergo pain and loose part of knee funtions in late stage of diseases without surgery. We report a typical arthroplasty knee case in patient of degenerative knee that recovered most of knee functions after surgery as well as improved life’s quality. Time of arthroplasty as well as surgery intervention is disscussed in degenerative knee. Key words: Arthroplasty knee, stragery I. ĐẶT VẤN ĐỀ sụn. Nguyên nhân gồm có thoái hóa khớp nguyên Thoái hóa khớp gối là một bệnh lý thường gặp. phát và thứ phát. Thoái hoá khớp nguyên phát xuất Bệnh thường gặp ở nữ giới, chiếm 80% trường hợp hiện muộn, thường ở người sau 60 tuổi. Thoái hoá thoái .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.