TAILIEUCHUNG - Trồng cây phủ xanh bãi thải mỏ vùng than Quảng Ninh

Bài viết trình bày về các đặc điểm bãi thải mỏ và kỹ thuật trồng cây phủ xanh bãi thải đã được nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng cho các bãi thải mỏ tại vùng than Quảng Ninh trong giai đoạn 2004 - 2016. | Trồng cây phủ xanh bãi thải mỏ vùng than Quảng Ninh TRỒNG CÂY PHỦ XANH BÃI THẢI MỎ VÙNG THAN QUẢNG NINH ThS. Trần Miên (1) ThS. Nguyễn Tam Tính ThS. Đỗ Mạnh Dũng Phủ xanh bãi thải là một nhiệm vụ quan trọng đối với các nhà khai thác mỏ nhằm phục hồi cảnh quan và môi sinh sau khai thác. Trải qua một thời gian dài, việc phủ xanh các bãi thải mỏ than vùng than Quảng Ninh được thực hiện theo kinh nghiệm dân gian hoặc phục hồi tự nhiên. Từ năm 2004, đội ngũ cán bộ quản lý môi trường của Tổng Công ty than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) đã bắt đầu nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật lâm sinh vào phục hồi và phủ xanh bãi thải mỏ. Các nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào các vấn đề về cấu trúc, thổ nhưỡng, lâm sinh, sinh thái bãi thải và các kỹ thuật trồng cây. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện với sự hợp tác của các chuyên gia nước ngoài để giải quyết một số vấn đề mà ngành Than chưa có kinh nghiệm và chưa có tiền lệ ở Việt Nam như xử lý tính axit của đất đá bề mặt bãi thải, biện pháp phủ xanh trong những điều kiện đặc biệt. Nhờ có các nghiên cứu chuyên sâu, kỹ thuật trồng cây phủ xanh bãi thải đã hình thành và trở thành một lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành môi trường được phát triển trong lĩnh vực khai khoáng của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Bài viết trình bày về các đặc điểm bãi thải mỏ và kỹ thuật trồng cây phủ xanh bãi thải đã được nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng cho các bãi thải mỏ tại vùng than Quảng Ninh trong giai đoạn 2004 - 2016. 1. Đặt vấn đề thải nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cây trồng phát Các bãi thải mỏ vùng than Quảng Ninh có chung triển như giảm tính axit của đất đá thải, phủ xanh trên đặc điểm là dạng bãi thải cao, không san cắt tầng, góc nền vật liệu đá tảng. dốc sườn tầng lớn, không có lớp đất phủ nên thường Đây là những vấn đề mới mà kinh nghiệm dân gian không có lớp phủ thảm thực vật trừ những bãi thải chưa có tiền lệ buộc các nhà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.