TAILIEUCHUNG - Lượng giá giá trị sử dụng gián tiếp và phi sử dụng của hệ sinh thái biển tại xã đảo Việt Hải (Cát Hải, Hải Phòng)

Giá trị của các hệ sinh thái (HTS) các đảo, xã đảo ven bờ rất lớn và đầy hứa hẹn để thúc đẩy kinh tế của các xã đảo nếu biết cách khai thác hợp lý, bao gồm giá trị sử dụng bao gồm giá trị sử dụng trực tiếp và giá trị sử dụng gián tiếp, phi sử dụng. | Lượng giá giá trị sử dụng gián tiếp và phi sử dụng của hệ sinh thái biển tại xã đảo Việt Hải (Cát Hải, Hải Phòng) LƯỢNG GIÁ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIÁN TIẾP VÀ PHI SỬ DỤNG CỦA HỆ SINH THÁI BIỂN TẠI XÃ ĐẢO VIỆT HẢI (CÁT HẢI, HẢI PHÒNG) Lê Xuân Sinh, Hoàng Thị Chiến (1) Bùi Thị Minh Hiền Trần Văn Phương2 TÓM TẮT Giá trị của các hệ sinh thái (HTS) các đảo, xã đảo ven bờ rất lớn và đầy hứa hẹn để thúc đẩy kinh tế của các xã đảo nếu biết cách khai thác hợp lý, bao gồm giá trị sử dụng bao gồm giá trị sử dụng trực tiếp và giá trị sử dụng gián tiếp, phi sử dụng. Trong nghiên cứu này, kết quả tính toán các giá trị sử dụng gián tiếp bao gồm: Giá trị phi sử dụng là 32 triệu đồng/năm; Giá trị lọc dinh dưỡng là 1,1 tỷ đồng/năm; Giá trị hấp thụ cacbon: 82 đồng/m2/năm. Các giá trị trên đánh giá thấp nhưng quan trọng trong định hướng phát triển mô hình kinh tế xanh tại xã đảo Việt Hải ghi nhận giá trị và vai trò của đầu tư vào vốn tự nhiên nhằm bảo vệ đa dạng sinh học (ĐDSH), kết cấu sống của hành tinh. Từ khóa: Lượng giá giá trị sử dụng gián tiếp, giá trị phi sử dụng, hệ sinh thải biển, xã đảo Việt Hải. 1. Mở đầu Xã Việt Hải, huyện đảo Cát Hải, TP. Hải Phòng, Việt Nam (nằm ở phần phía Đông của đảo Cát Bà, hòn Nguồn vốn tự nhiên xem xét môi trường tự nhiên đảo lớn thứ ba Việt Nam). Trên đảo chính, Việt Hải như là tài sản có giá trị cần được quản lý, hoạch định, giáp với xã Gia Luận và Trân Châu, ở phía Tây, giáp với hoạch toán và xem xét đến những tác nhân có thể ảnh thị trấn Cát Bà trên biển ở phía Nam. Xã Việt Hải có hưởng (Kim Thị Ngọc Thúy và Nguyễn Văn Tài, 2015). ranh giới được quy hoạch với tổng diện tích tự nhiên Phát triển kinh tế xanh phải kiểm kê và lượng giá được là 86 km2 (UBND Việt Hải, 2018). Xét đến HST của xã nhóm các giá trị sử dụng của các HST để xác định được đảo Việt Hải không chỉ tính đến các HST phân bố trên nguồn vốn tự nhiên. Giá trị của các HST các đảo, xã đảo đảo mà còn xem xét ở phạm vi rộng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.