TAILIEUCHUNG - Phát triển bền vững du lịch sinh thái tại khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà, Tp. Hải Phòng

Khu Dự trữ sinh quyển thế giới (KDTSQTG) quần đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Năm 2004, có tổng diện tích ha, bao gồm 2 phần: trên cạn (đảo) ha và nước (biển) trên ha, với 366 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó, Vườn quốc gia (VQG) Cát Bà và Khu bảo tồn (KBT) biển cấp quốc gia nằm trong KDTSQTG quần đảo Cát Bà, có giá trị cao về đa dạng sinh học (ĐDSH), cần được bảo tồn và phát triển bền vững. | Phát triển bền vững du lịch sinh thái tại khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà, Tp. Hải Phòng PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI QUẦN ĐẢO CÁT BÀ, TP. HẢI PHÒNG Phạm Thị Bích Thủy1 TÓM TẮT Khu Dự trữ sinh quyển thế giới (KDTSQTG) quần đảo Cát Bà, TP. Hải Phòng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Năm 2004, có tổng diện tích ha, bao gồm 2 phần: trên cạn (đảo) ha và nước (biển) trên ha, với 366 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó, Vườn quốc gia (VQG) Cát Bà và Khu bảo tồn (KBT) biển cấp quốc gia nằm trong KDTSQTG quần đảo Cát Bà, có giá trị cao về đa dạng sinh học (ĐDSH), cần được bảo tồn và phát triển bền vững. Ngay sau khi được công nhận là KDTSQTG, hoạt động du lịch sinh thái (DLST) đã khởi sắc và phát triển nhanh. DLST ở quần đảo Cát Bà đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Từ khóa: Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, quần đảo Cát Bà, đa dạng sinh học, du lịch sinh thái bền vững. 1. Mở đầu Quần đảo Cát Bà hiện nay có vị thế quan trọng trên Việc phát triển DLST ở KDTSQTG quần đảo Cát Bà bản đồ bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững của thế nhằm phát huy thế mạnh của hệ sinh thái trên cạn, vùng giới – nơi ghi nhận nhiều giá trị và danh hiệu quốc gia và biển và các nguồn vốn tự nhiên cùng với bản sắc văn hóa quốc tế (gồm danh hiệu chính thức và phi chính thức). của cộng đồng hải đảo, phục vụ cho ngành công nghiệp Nghiên cứu thực địa đã thu được kết quả về DLST ở Bảng 1. không khói ở Hải Phòng nói chung và huyện đảo Cát Bà Về tổng số khách tham quan, nhìn chung có sự gia tăng nói riêng. về số lượt theo các năm từ năm 2013 - 2017. Theo báo cáo Quần đảo Cát Bà có vị trí đặc biệt quan trọng không năm 2017, tổng số lượt khách tham quan cả tuyến rừng chỉ là VQG và KBT biển của Việt Nam mà còn tập trung và biển của VQG là . Tổng số lượt khách tăng gần nhiều giá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.