TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Rủi ro và tỷ suất sinh lợi" cung cấp cho người học các kiến thức: Harry Markowitz và sự ra đời của lý thuyết danh mục, cân bằng thị trường, mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi (CAPM), lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch. nội dung chi tiết. | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - ĐH Kinh tế CHƯƠNG 5 RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI 1 CHƯƠNG 5 Trong chương này sẽ trình bày các nội dung sau : Harry Markowitz và sự ra đời của lý thuyết danh mục Cân bằng thị trường Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi (CAPM) Lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch 2 HARRY MARKOWITZ VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA LÝ THUYẾT DANH MỤC Vào năm 1952, Markowitz đã rút ra nhận định chung về đa dạng hóa danh mục đầu tư. Ông đã chỉ ra cách lựa chọn các cổ phần không di chuyển cùng chiều với nhau có thể làm giảm độ lệch chuẩn tỷ suất sinh lợi như thế nào. Markowitz còn phát triển các nguyên lý cơ bản về xây dựng danh mục. Những nguyên lý này là nền tảng cho hầu hết những gì mà các nhà kinh tế thảo luận về mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi. 3 1 HARRY MARKOWITZ VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA LÝ THUYẾT DANH MỤC Phân phối chuẩn có thể được định nghĩa hoàn toàn bằng hai đại lượng: ¾ Tỷ suất sinh lợi mong đợi ¾ Phương sai và độ lệch chuẩn. Nếu tỷ suất sinh lợi có phân phối chuẩn thì nhà đầu tư chỉ cần xem xét hai đại lượng trên. 4 HARRY MARKOWITZ VÀ SỰ RA Hình I CỦ Sự A LÝ thay đổi THUYẾ T yDANH giá hàng ngà của IBMMỤ là xấC p xỉ phân phối chuẩn Tần suất, số ngày 60 50 40 30 20 10 0 -3 +3 Thay đổi giá hàng ngày, % 5 Kết hợp các cổ phần vào danh mục đầu tư Ta hãy xem xét có nên đầu tư vào cổ phần của Bristol Myers hoặc Ford Motor hay không? Nếu: ¾ Tỷ suất sinh lợi mong đợi của Ford là 16% và Bristol là 12%. ¾ Độ lệch chuẩn tỷ suất sinh lợi của Bristol là 10% và của Ford là 20%. Ford đưa ra tỷ suất sinh lợi cao hơn nhưng rủi ro nhiều

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.