TAILIEUCHUNG - Đề xuất mô hình tính toán quá trình phân tán chất ô nhiễm trên không gian đô thị đường phố

Bài viết nêu lên hiện trạng ô nhiễm không khí đô thị tại Việt Nam, đề xuất mô hình toán học tổng quát phân tích quá trình phân tán chất ô nhiễm vào khí quyển. Mô hình toán học được xây dựng dựa trên hai phương trình cơ bản là: Phương trình chuyển động xoáy và phương trình Poisson để tính hàm dòng xoáy. | Đề xuất mô hình tính toán quá trình phân tán chất ô nhiễm trên không gian đô thị đường phố ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH PHÂN TÁN CHẤT Ô NHIỄM TRÊN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ ĐƯỜNG PHỐ Nguyễn Phương Ngọc 1 Trần Văn Dự 2 TÓM TẮT Bài báo nêu lên hiện trạng ô nhiễm không khí đô thị tại Việt Nam, đề xuất mô hình toán học tổng quát phân tích quá trình phân tán chất ô nhiễm vào khí quyển. Mô hình toán học được xây dựng dựa trên hai phương trình cơ bản là: phương trình chuyển động xoáy và phương trình Poisson để tính hàm dòng xoáy. Dựa trên mô hình tính toán tác giả đề xuất một số giải pháp giảm thiểu các tác động ô nhiễm tiêu cực đến môi trường do phương tiện vận tải gây ra bằng việc kiểm soát chế độ sục khí. Từ khóa: Ô nhiễm không khí, chế độ sục khí, phương trình phân tán chất ô nhiễm, bảo vệ môi trường (BVMT). 1. Đặt vấn đề lượng khói bụi gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội là do hoạt động giao thông. Với hơn 4 triệu phương tiện Trong tổng lượng phát thải gây ô nhiễm môi trường giao thông, hoạt động giao thông chiếm tới 85% lượng không khí đô thị thì khí thải từ các phương tiện giao khí thải CO2 và 95% lượng các hợp chất hữu cơ dễ bay thông cơ giới đường bộ đóng góp nhiều nhất. Hiện nay, hơi mà mắt thường không quan sát được. Ngoài ra, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đang ngày càng trong tổng tất cả các yếu tố tác động tiêu cực đến môi gia tăng tại Việt Nam và các thành phố lớn trên thế giới. trường, phương tiện vận tải đường bộ đóng góp khoảng Ngoài ra, khí thải từ các phương tiện giao thông cơ giới 49,5% tiếng ồn, tác động đến khí hậu - 68%, ô nhiễm là loại khí thải rất khó kiểm soát. Hiên nay, xu hướng môi trường - 71%, đứng sau là đường sắt. Nghiên cứu trên toàn thế giới đang ngày càng tập trung đầu tư và cho thấy, mỗi chiếc ô tô thải ra khí quyển khoảng 200 phát triển nhiều hơn đến hình thức vận tải bằng đường thành phần khác nhau. Trong khí thải của động cơ có sắt. Theo số liệu nghiên cứu cho thấy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.