TAILIEUCHUNG - Luận văn - Một số biện pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Liên doanh TNHH sản xuất và kinh doanh tấm bông PE Hà Nội

Trong nền kinh tế thị trường, công tác tiêu thụ có ý nghĩa quyết định đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bởi vì có tiêu thụ được sản phẩm thì các hoạt động của doanh nghiệp mới có thể diễn ra một cách liên tục, đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện mục tiêu và phát triển. Mặt khác, môi trường kinh doanh luôn biến động, thị trường luôn vận động theo những quy luật vốn có của nó. Trong khi đó mọi doanh nghiệp đều muốn chiến thắng trong cạnh tranh và dành thắng lợi trong thị trường. Muốn. | Trong môi trường cạnh tranh như hiện nay có rất nhiều sản phẩm cùng loại được tung ra thị trường nhiều khi người tiêu dùng không biết phải mua sản phẩm nhãn hiệ gì, của doanh nghiệp nào. Quảng cáo hình thức giới thiệu và nhắc lại những thông tin về sản phẩm của mình tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm. Đặc thù sản phẩm của công ty cũng có tính thời trang, chu kỳ sống của sản phẩm thấp. Khi sản xuất một sản phẩm mới doanh nghiệp đã tính đủ chi phí và đảm bảo có lãi nhưng do chậm tiêu thụ sản phẩm trở nên lỗi mốt không bán được và khi đó phần lãi tính toán của doanh nghiệp chỉ nằm trong sản phẩm tồn kho và chờ bán hạ giá. Quảng cáo và kích thích tiêu thụ giúp cho sản phẩm của doanh nghiệp nhanh chóng được tiêu thụ tránh tình trạng rơi vào vùng nguy hiểm. Trong một công trình nghiên cứu gần đây đã khẳng định việc kết hợp quảng cáo và kích thích tiêu thụ đặc biệt có hiệu quả có thể làm tăng sản lượng sản phẩm tiêu thụ trên 10%. Công ty Hà Nội - EVC cũng như rất nhiều doanh nghiệp khác hiện nay đều rất chú trọng tới sản phẩm của mình nhưng sự quan tâm đó hầu hết là ở các khâu quản lý sản xuất, hoàn thiện sản phẩm, hạ giá thành . nhưng công tác hỗ trợ bán hàng thì mức đầu tư còn thấp. Năm 2003 là năm công ty có mức đầu tư lớn nhất từ trước tới nay cho công tác quảng cáo cũng chỉ là 0,08% tổng doanh thu.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN