TAILIEUCHUNG - Phẫu thuật nội soi tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-En-Y sau cắt nang ống mật chủ

Bài viết trình bày đánh giá kết quả điều trị bằng phẫu thuật nội soi tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-En-Y sau cắt nang ống mật chủ. | Phẫu thuật nội soi tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-En-Y sau cắt nang ống mật chủ Bệnh viện Trung ương Huế PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI LẬP LƯU THÔNG MẬT RUỘT KIỂU ROUX-EN-Y SAU CẮT NANG ỐNG MẬT CHỦ Nguyễn Thanh Xuân1, Lê Đình Khánh2, Hồ Hữu Thiện3 TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị bằng phẫu thuật nội soi tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-En-Y sau cắt nang ống mật chủ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Gồm 70 bệnh nhân nang ống mật chủ được chẩn đoán và điều trị bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2017. Kết quả: Thời gian phẫu thuật trung bình (219,79 ± 64,88 phút) ngắn hơn so với thời gian phẫu thuật của nhiều nghiên cứu khác. Không có bệnh nhân tái khám sau mổ từ 10 ngày đến 3 tháng có đánh giá kết quả điều trị trung bình hoặc xấu. 94,1% bệnh nhân được rút dẫn lưu trong vòng 1 - 4 ngày sau mổ. 71,4% số bệnh nhân nằm viện sau mổ từ 5 – 10 ngày. Có 94,9% bệnh nhân hài lòng với kết quả điều trị sau mổ từ 10 ngày đến 3 tháng. Có 5 trường hợp dò mật sau mổ trong đó 3 trường hợp theo dõi sau 5 ngày bệnh nhân ổn định, 2 trường hợp dò mật kéo dài phải mổ lại để làm lại miệng nối. Có 2 bệnh nhân phải truyền máu do kích thước nang lớn, dính nhiều tổ chức xung quanh và thời gian phẫu thuật kéo dài. Kết luận: Phẫu thuật nội soi trong điều trị cắt nang ống mật chủ là phương pháp an toàn, hiệu quả và khả thi ở các trung tâm y tế lớn, tuy nhiên đòi hỏi cao về kỹ năng của phẫu thuật viên, trình độ gây mê cũng như trang thiết bị phòng mổ. Từ khóa: phẫu thuật nội soi, kiểu Roux-En-Y, cắt nang ống mật chủ ABSTRACT LAPAROSCOPIC CHOLEDOCHAL CYST EXCISION AND ROUX-EN-Y HEPATICOJEJUNOSTOMY Nguyen Thanh Xuan1, Le Dinh Khanh2, Ho Huu Thien3 Objects: Evaluating the outcome of the laparoscopic choledochal cyst excisionand Roux-en-Y hepaticojejunostomy. Subjects and Methods: We analyzed 70 patients treated at the Hue Central Hospital from 1/2012 to 12/2017, with .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.