TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chuyên đề 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chuyên đề 5: Phân tích rủi ro dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về phân tích rủi ro dự án, phân tích độ nhạy, phân tích hòa vốn, phân tích rủi ro dựa trên xác suất,. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chuyên đề 5 - ĐH Kinh tế Chuyên đề 5 PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN Chuyên ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH RỦI RO • Có 5 lý do để phân tích rủi ro của một dự án đầu tư riêng lẽ: • Người đề xuất một dự án đầu tư trong một công ty lớn thường thiếu những thông tin toàn diện về công ty và các dự án của nó vì thế rất cần thiết để đo lường sự đóng góp trong đầu tư đến mức độ rủi ro của công ty. • Người đề xuất dự án thường được đánh giá trên hiệu quả hoạt động của đầu tư đó. Trong những trường hợp như vậy, người đề xuất cũng quan tâm đến rủi ro dự án, không làm gia tăng rủi ro của cả công ty và các cổ đông. Chuyên ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 2 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH RỦI RO • Phân tích rủi ro một dự án đầu tư riêng lẽ thì có ích trong việc phát triển những giải pháp để loại trừ hoặc giảm thiểu rủi ro mà không làm giảm đi tỷ suất sinh lợi tương ứng. • Phân tích rủi ro của dự án đầu tư thường cung cấp những nền tảng cho việc hiểu rõ sự đóng góp của dự án trong rủi ro của cả công ty, rủi ro của các cổ đông. Chuyên ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 3 1 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY • Ý nghĩa của phân tích độ nhạy • Trả lời 2 câu hỏi sau: • Những biến số chính yếu là gì? • Mức độ nhạy cảm của kết quả dự án (NPV) với những biến số đó? • Phân tích độ nhạy là phân tích hiện giá thuần (NPV) hoặc những thước đo về sinh lợi của dự án đầu tư biến đổi như thế nào khi một hoặc nhiều biến số bị tác động trong quyết định đầu tư. Chuyên ngành TCDN Hoạch định NS vốn đầu tư 4 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY • Ví dụ: • Công ty RC đang xem xét dự án đầu tư 5 triệu USD vào một nhà máy. Nhà máy này sẽ tạo ra doanh thu từ 2 triệu USD đến 5 triệu USD. • Chi phí cố định sau thuế là USD và chi phí biến đổi sau thuế là 50% doanh thu. • Vòng đời dự án dự kiến là 5 năm CF = 50% x R – • Giá trị thu hồi có thể từ tối thiểu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.